Природният газ ще поевтинее с 7.29% от октомври

Природният газ ще поевтинее с 7.29% от октомври, с което ще струва 343.22 лв. за 1000 куб/м без акциз и ДДС, или 32.26 лв. за мегаватчас. Това показват изчисленията на работната група към Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да одобри новата цена.

Разчетите показват, че на практика енергийният регулатор напълно е удоволетворил поисканото намаление от „Булгаргаз“, което ще бъде в сила през четвъртото тримесечие на годината. Докладът на работната група ще бъде обсъден на открито заседание на 25 септември, след което КЕВР трябва да вземе своето решение, което ще влезе в сила на 1 октомври.

Очакваното намаление би трябвало да се отрази и върху цените на топлофикациите, тъй като практиката, която КЕВР следва, е те да се индексират при над 5% увеличение на природния газ. Не е ясно обаче как ще процедира регулаторът в тази ситуация, тъй като от 1 октомври би трябвало да се вдигнат и цените за пренос и достъп на газ, които потребителите плащат на „Булгартрансгаз“. Според изчисления на регулатора това ще се отрази в крайната цена на различните видове потребители между 0.36 и 2.5%, а специално за „Топлофикация София“ с малко под 2.5%. Индустрията, както и топлофикациите са недоволни от поскъпването и изчисляват, че самата цена за пренос, която в момента е 19.73 лв. за 1000 куб. метра, ще се увеличи с до 60%, което според тях е необосновано.

Защо поевтинява газът

Цената на природни газ се изменя на всеки три месеца съгласно сключения договор за доставка между държавния търговец „Булгаргаз“ и руската „Газпром“. Един от основните ценообразуващи фактори са месечните котировки на алтернативните горива през предходните девет месеца. Разчетите показват, че средно за този период цените на мазута и газьола се увеличават с 1.90 и 1.76% спрямо третото тримесечие на годината. Цените на алтернативните продукти на международните пазари пък растат с от 3.6 до 5.9% през август спрямо юли. Подобна тенденция се наблюдава и през септември, когато увеличението стига до 9.5%. Това означава, че ако този тренд се задържи, през следващите тримесечия може да се очаква поскъпване на природния газ за българските потребители.

Това, което все пак влияе на намалението от октомври, е цената на лева към долара, която също е фактор при определянето на стойностите. От разчетите на „Булгаргаз“ се вижда, че за ценообразуващия период този курс намалява с 6.66% спрямо предходния.

През четвъртото тримесечие „Булгаргаз“ ще разчита освен на руския газ и на местния добив от находището „Галата“, за който през август е сключен договор с концесионера „Петрокелтик“. Част от количествата ще бъдат осигурени и от газовото хранилище „Чирен“. На практика себестойността на газа на входа на газопреносната система е 334.99 лв. за 1000 куб. метра, а необходимите количества газ през последното тримесечие са 919 хил. куб. метра газ.

В цената на газа за четвъртото тримесечие са включени и 5.89 лв. на 1000 куб. метра за дейността „обществена доставка“, което представлява 1.76% от допустимите 2.5% от цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа. информира в.Капитал. В цента влиза и 2.34 лв. за 1000 куб. метра заради разходите на дружеството, свързани с плана за действие при извънредни ситуации, които изискват „Булгаргаз“ да има за тази цел определени количества газ в „Чирен“.

Случаят „Овергаз“

Газоразпределителното дружество е единственото, което ще плаща с 0.14 ст. повече, или 343.36 лв./1000 куб. метра. Причината е в допълнителните разходи, създадени на „Булгаргаз“ за купуване на капацитет на румънската граница, тъй като през миналата година компанията не заяви в срок необходимите й количества газ, които ще купува от „Булгаргаз“.

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *