Продават на търг незавършената сграда на ИПК „Родина“

Началната тръжна цена е 20 000 000 лева (без вкл. ДДС), а стъпката на наддаване – 1 000 000 лева (без вкл. ДДС). Депозитът за участие е в размер на 2 000 000 лева (без вкл. ДДС).
Търгът ще се състои на 25-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 11.00 часа в сградата на АПСК. Цената на тръжната документация е 5000 лева (с вкл. ДДС) и може да бъде закупена в срок до 20 дни от датата на обнародване на решението, посочват от АПСК.
До участие в търга не се допускат: консорциуми, офшорни дружества; лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност; както и лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на чл. 29 от Закона за собствеността или лица, за които със закон е установено, че нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република България, уточняват от АПСК.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *