Производителите на памук кандидатстват по схемата de minimis

 
Държавната помощ по схемата е в размера на 580 лева на хектар. Тя е предвидена за закупуването на семена, на продукти за растителна защита и на торове за производство на памук. Помощта de minimis за един земеделски производител не може да надхвърля левовата равностойност на 7 500 евро за период от три данъчни години (2010 г. – 2012 г.).
Помощта се предоставя на земеделски производители, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. По схемата се подпомагат фермери, които нямат задължения към ДФЗ, държавния бюджет или Държавния поземлен фонд, уточняват от Фонда.
Повече информация за условията и изискванията за финансовото подпомагане може да се намери на място или на телефоните на ДФЗ.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *