Промените в „Орфей Клуб уелнес“ АД са вписани в регистъра

 

На 18.07.2012г. в Търговския регистър бяха вписани следните промени по партидата на “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД:

1. Нов предмет на дейност на Дружеството: «Продуцентска и посредническа дейност; мениджмънт на туристически обекти, спа и уелнес центрове; хотелиерство, ресторантьорство, здравословен кетъринг; агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; външно и вътрешно търговски сделки на стоки и услуги; изготвяне и приложение на програми за здравословен начин на живот;  развитие на онлайн медия, електронна търговия; производство на изделия от дървесина.»

2. Промяна в системата на управление на Дружеството от двустепенна система (Надзорен и Управителен съвет) на едностепенна система на управление (Съвет на директорите);

3. Вписване на Съвет на директорите в състав от от три лица, а именно:
А. «КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ» АД, ЕИК 115086942, , представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев и Радостина Димитрова Василева;
Б. ФОНДАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ», ЕИК 131461623, представлявана по чл.234, ал.1 от Т.З. от Ангел Илиев Гроздин, Величка Николова Делчева и Николинка Николова Бояджиева;
В. МАРГАРИТА МИХАЙЛОВА ЛОЗАНОВА.

4. Вписване на нов ю.л. изпълнителен директор: «КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ» АД, ЕИК 115086942, гр. София, представлявано от Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев и Радостина Димитрова Василева, които ще представляват “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД пред трети лица – ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО

5. Нов Устав на “ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД, във връзка с посочените по-горе промени.

19.07.2012г.                                                             Изп. директор:  Петър Нейчев

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *