Промени в предмета на дейност и изменения в Устава на „Пловдив Тех Парк“ АД

На 08.07.2021г. с номер на вписване 20210708080943 в Търговския регистър бяха вписани промени в предмета на дейност на Пловдив Тех Парк АД, приети от редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2021г.
Със същия номер на вписване в Търговския регистър беше вписан и измененият устав на Пловдив Тех Парк АД, с изменения в чл.6 относно промени в предмета на дейност на дружеството, приети от редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2021г.
Новият предмет на дейност на „Пловдив Тех Парк“ АД е:
Изграждане и развитие на образователен научно технически комплекс, като среда за високотехнологично образование и трансфер в областта на информатиката и компютърните науки чрез професионална гимназия по информатика и компютърни науки, колеж по иновативни технологии и висше училище по информатика и електронно лидерство; изработка, внедряване и поддържане на ИТ платформи; блокчейн технологии; проекти за развитието на изследователския и технологичния капацитет; лазерни и оптични технологии; развитие и приложение на платформената икономика с изкуствен интелект, включително платформи за образователни услуги, електронна търговия и интернационализация на бизнеса; изграждане и развитие на лабораторен комплекс от осем учебни лаборатории: лаборатория за мобилни устройства, лаборатория за мрежови комуникации и облачни услуги, лаборатория по интернет на нещата, лаборатория по роботика, лаборатория по ИТ сигурност, лаборатория по мултимедийни системи, лаборатория по лазерна безопасност, лаборатория по изкуствен интелект; музей на технологиите; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

Ustav_PTP_30.06.2021

Vpisvane_Ustav_PTP_08.07.2021

Aktualno_PTP_09.07.2021

Източник: Пловдив Тех Парк АД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *