Промяна в емисионните нива ще искаме от ЕК

Промяна в емисионните нива ще искаме от Европейската комисия в готвения от нея нов референтен документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации. Около това становище се обединили участниците в среща по темата, организирана от Министерството на енергетиката, съобщиха от ведомството.Присъстващите са били единодушни в мнението, че заложените нови равнища на емисии серен диоксид, азотни оксиди и живак са непосилни за нашите въглищни централи. Това се отнася с особена важност за централите от Маришкия басейн, проектирани да работят с местни лигнитни въглища, които се характеризират с високо съдържание на сяра. По първоначални изчисления на въглищните електроцентрали, за постигане на новите екологични норми ще бъдат необходими над 1 млрд. лева.

Във връзка с подготвяните нови емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди и живак, България ще поиска среща с еврокомисарите по околна среда и по климат и енергетика Кармену Вела и Мигел Ариас Канете. Отделно е информиран и председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер. Българската позиция е подкрепена на международно равнище и от Европейската асоциация за въглища и лигнити EURACOAL.

Целта е международната общност на най-високо равнище да бъде запозната с българските аргументи срещу одобряването на рестрикциите и, по възможност, да бъдат приети отделни ставки за България и други страни, които аргументирано ще се присъединят към нашата позиция.

Тези спорове не датират от вчера. Още от пролетта на 2011 година Брюксел подготви предложение за Директива на ЕС  с която пък се цели изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията. В нея още се разглеждат облагаемите енергийни продукти, видовете употреба, които ги правят облагаеми, и минималните данъчни ставки, приложими към всеки продукт, в зависимост от това дали той се използва като транспортно гориво, като гориво за определени промишлени и търговски цели, или като гориво за отопление. Неговата цел е да се осигури, във връзка с енергийното данъчно облагане, че вътрешният пазар ще продължи да функционира нормално, при все че държавите- членки ще трябва да допринасят за изпълнение на целите на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата.

 

Стефан ПРОНЧЕВ 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *