Различно облагане на хазартните игри нарушава принципа за равнопоставеност

По този начин те коментират казаното вчера от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, че „същата база за облагане, но може би по-ниска ставка за онлайн залаганията от 15 на сто, но само за онлайн залозите“. Ако този прецедент стане факт у нас, това би довело до подвеждането на държавата под отговорност пред Европейския съд и значителни финансови щети за нея. Такова облагане, което нарушава принципа за равнопоставеност, е противоконституционно. В чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България изрично е определено, че „законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност“, посочват от Асоцияцията. В своето решение от 15.11.2011 г. Европейския парламент изрично заявява, че „интернет е единствено канал за предлагане на игри на късмета с помощта на сложни технологии“. Важно е да се уточни, че използването на интернет или друг тип телекомуникационна връзка е само различен начин за комуникация между организатора и участника в игрите. Това не е отделен вид хазартна игра. В държавите-членки на Европейския съюз няма разлика между данъчното облагане на наземните и онлайн хазартни оператори /Великобритания, Ирландия, Гърция, Белгия, Австрия, Франция, Литва, Естония, Румъния, Полша и др./. Недопустимо е създаването на дискриминация с данъчни мерки. Ето защо решението на Дания да възприеме различно облагане на интернет хазартните оператори доведе до завеждане на две дела срещу държавата пред Европейския съд за нарушаване на човешките права и принципите за равнопоставеност на стопанските субекти и правилата на конкуренцията, уточняват подписалите становището. Компаниите, които извършват наземни хазартни услуги в България са едни от най-големите данъкоплатци и работодатели в нас. Секторът осигурява сериозни приходи от непреки данъци (данък върху доходите, осигурителни вноски, ДДС, данък за представителни разходи и др.), които са значителен приход за бюджета и дори надвишават приходите от прякото облагане на дейността. Този сектор от икономиката изцяло се самоиздържа и носи значителни приходи в държавния бюджет и осигурява заетост на над 50 хиляди човека – млади, висококвалифицирани и тясно профилирани специалисти. Например, един от най-големите световни интернет хазартни оператори има нает персонал от едва 1300 човека в целия свят. Само за сравнение „Еврофутбол“ ООД осигурява препитание на над 2000 семейства.Ако онлайн операторите получат привилегията да плащат по-ниски данъци от действащите наземно компании, последните ще бъдат принудени да закрият дейността си, убедени са от Асоциацията. Това ще доведе до: принудително и масово съкращение на работни места. Цели семейства и групи от хора ще останат без доходи за препитание; разходи за държавния бюджет за изплащане на обезщетения и помощи на безработните лица; намаляване на приходите в държавния бюджет вследствие на намаленото потребление на стоки и услуги; намаляване на приходите в държавния бюджет от косвеното облагане на дейността; фалитът на наземните хазартни оператори в България ще се отрази негативно и ще понижи приходите и в туристическия бранш, изброяват авторите.. Различното данъчно облагане за наземните и интернет операторите у нас ще доведе до евентуално трансформиране на наземните организатори на хазартни игри в интернет такива, което неминуемо ще намали приходите в държавния бюджет, заключават от Асоциацията.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *