Райфайзен: Очакваме санкции спрямо Русия, но не и остро икономическо ембарго

“След много доброто начало на 2014 г., тежките зимни условия в САЩ, притесненията за слабите резултати в развиващите се пазари (РП), и по-специално Китай, и най-вече конфликтът, който се разви между Русия и Украйна, оказаха своето въздействие като рискови фактори“, започва прегледа си в последната публикация “Стратегии за глобалните пазари”, Валентин Хофщетер, Директор Облигационни пазари и валутни анализи в Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ).

По-специално, последните две точки са фактори, върху които инвеститорите ще продължат да се фокусират и през второто тримесечие на 2014 г., заедно с факторите, осигуряващи положителна икономическа инерция. В нашия базов сценарий за конфликта между Русия и Украйна ние очакваме санкции от Запада към Русия, но не предвиждаме остро икономическо ембарго от едната или другата страна. В тази среда ние виждаме нашите прогнози за БВП за тази година добре подкрепени и без промяна на ниво от 1,5% за еврозоната и 2,5% за САЩ.

И все пак, трябва ясно да отбележим, че една ескалация на конфликта с тежки икономически санкции би натежала много върху настроенията за частни преки инвестиции в еврозоната и в комбинация с по-ниския нетен експорт може да доведе до по-бавен ръст или дори до стагнация от началото на второто полугодие на 2014 г.

„Това може да коства на еврозоната до 1 процентен пункт от ръста на БВП кумулативно през следващите две години, със съответните негативни последици за капиталовите пазари. САЩ ще бъдат по-малко засегнати поради техните по-слаби икономически връзки с Русия и тяхната независимост от руския енергиен износ”, обяснява Хофщетер възможните последици от конфликта върху ръста на БВП.

Централните банки задържат курса

Последната фаза на по-слабите икономически данни на САЩ не доведе до никаква промяна в обявената позиция на паричната политика на Федералния резерв. Фед продължава да намалява купуването на облигации. Месечният обем на покупките е намалял до едва 55 млрд. щ.д. (спад от пика от 85 млрд. щ.д.). Постепенно намаляване от 10 млрд. щ.д. беше обявено на всяка среща на Фед.

Тъй като анализаторите на Райфайзен рисърч очакват значително подобрение на пазара на труда в САЩ през идните месеци, възможно е темпът на намаляване дори да се увеличи. Те също така очакват да видят и първото увеличение на лихвените проценти в началото на 2015 г., което е по-рано от понастоящем приетото от Фед.

Европейската централна банка (ЕЦБ) продължава да подава сигнали за нагласа към мерки за монетарни стимули. ЕЦБ може да бъде подканена да вземе следващи мерки по паричната политика, най-вече в случай на по-нататъшно намаляване на инфлационния натиск и затягане на финансовите условия. В този контекст анализаторите виждат нисък риск от дефлация в еврозоната. Дори ако размерът на инфлацията спадне отново през март, няма признаци на устойчива низходяща спирала на цени-заплати-стопанска дейност. Освен това анализаторите не очакват нови напрежения във финансовата система.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *