Рекордно ниска доходност по 10.5-годишните ДЦК

На проведения вчера аукцион за ДЦК, с падеж юли 2023 г., показателят достигна 3.26%. Това е със 17 базисни пункта по-малко, в сравнение с доходността от 3.43%, постигната при пускането на емисията в обращение през януари тази година.
Спредът спрямо приеманите от инвеститорите за безрискови германски федерални облигации се стесни до 1.55 процентни пункта. След този аукцион общият обем на емисията в обращение достигна 100 млн. лева.
При предложено на аукциона количество от 50 млн. лв., участниците заявиха поръчки за близо 106 млн. лева. Интересът на банките беше най-голям, като те придобиха половината от общия одобрен номинал. Пенсионните фондове също бяха активни, като придобиха 26.80 на сто от предложеното количество, а инвестиционните посредници и застрахователните компании – съответно 16.60% и 6.60 на сто.
Доходността на българската емисия е значително по-ниска от текущата доходност на облигации на други държави със сходни характеристики: Турция (6.76%), Португалия (6.29%), Унгария (6.25%), Румъния (5.87%), Испания (5.36%), Словения (5.03%), Хърватия (4.50%), Италия (4.40%), Ирландия (4.20%) и Полша (3.90%).
По-ниската рискова надбавка, изисквана от инвеститорите, е показателна за положителното възприемане на българските ДЦК като подходяща инвестиционна алтернатива, допълват от финансовото министерство.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *