Реформи в МВР?

Разговорът бързо тръгна по оста пари срещу привилегии, което може да се тълкува както като някаква контра, с цел бързо да се блокират подобни щения, така и като опит да се развие сценария „пари срещу реформи”. Това, което често убягва обаче е, че този дебат е до някаква степен театър – всички говорят помежду си, но всъщност го правят за пред публиката.
 
Разговорите между институциите на тема бюджет са започнали още през януари и наличието на такова сериозно противоречие сега, най-малкото показва, че бюджетната процедура в страната не работи. Ето някои текстове от актуалната бюджетна процедура за 2013 г.:

„До 23 май министрите и ръководителите на ведомства разработват и представят в Министерство на финансите проектобюджетите си за 2013 г., включително актуализирани разчети за 2014 и 2015 г.”;
„До 27 юли 2012 г. министърът на финансите провежда диалози с първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК) за уточняване на проектобюджетите им за 2013 г., включително по програми”;
“В срок до 3 август 2012 г. в съответствие с проведените диалози и консултации… ПРБК актуализират програмния формат на проектите си на бюджети за 2013 г. и ги представят в Министерство на финансите за включване в пакета документи към законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г.”

Всичко това ясно показва, че не е нормално в края на лятото да се водят подобни разговори между институциите, сякаш за пръв път се виждат и темата почти ги е хванала неподготвени. Не че е лошо да има дебати, предложения и реформи, но не е нормално да се влиза в сценарии, в който проектобюджета се изготвя от министрите и после се коментира отново предимно от министрите в опити да получат още някой лев.
В програмния бюджет на МВР за 2012 г. са разписани програмите и разходите до 2014 г. и е заложен известен ръст на ведомствените разходи – с около 30 млн. лв. за 2013 и други 60 млн. лв. за 2014 г. Голямата част то този ръст е насочен именно към персонала и то конкретно по програмата касаеща обществения ред. Традиционно в министерството бюджета се разходва почти изцяло за персонал. Разпределението на разходите по най-голямата програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция” (близо 600 млн. лв. за 2012 г.) е следното:  92% за персонал, 6% за издръжка и 2% капиталови разходи. Това разпределение говори само за себе си – всичко отива за заплати, малко за издръжка (облекло например) и почти нищо за „модернизация”. По-интересното е, че заложеното увеличение за 2014 г. допълнително засилва тази тенденция – капиталовите разходи наполовина и малко повече за заплати.
Гледайки програмния бюджет на министерството и на фона на разговорите от последните дни могат да се направят някои изводи:

МВР не иска да се реформира – в програмните бюджети няма и намек за адресиране на проблема с издръжката или инвестициите. Въпреки че, когато се говори за полиция винаги се споменават мизерни условия на работа и проблеми с издръжката (облекло или дори консумативи), когато стане дума за повече пари фокусът някак автоматично се прехвърля върху персонала и заплатите.
Заплатите са вътрешен въпрос за министерството, а не проблем на бюджета – проблемите със заплащането на полицаите не се крият в бюджета, а са вътрешни за министерството и касаят както оптимизацията на персонала, така и разпределението на този ресурс по „етажите” на министерството.
Трябва да се говори за капиталови разходи и издръжка – насочването на допълнителен ресурс към министерството следва да бъде само и единствено за подобен тип разходи, подобряващи условията на работа. Това трябва да стане при ясно разписани условия, като се прекрати практиката да се гласуват постоянно извънредни пари за министерството, както се случи преди няколко дни.
Министерството трябва да бъде отговорно към публичните пари – това изисква не само повече прозрачност (която в някаква степен започна да се случва), но и прекратяване на спорни практики, например постоянно дарителство на ведомственото предприятие БМВ.
Привилегиите са отворен въпрос – отпуските са важни, но големият дебат е по отношение на пенсионирането (ранно пенсиониране и заплати накуп). Сценарият „пари срещу привилегии” може и да проработи тук.

Петър Ганев, ИПИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *