Ролята на демографията в световната икономика

Анализът на икономическите процеси след кризата търсеше отговор на въпроса, защо растежът в развитите икономики не е толкова добър, колкото се е предвиждало. Една от основните причини за това се оказва фактор, който не е бил отчитан със сериозността, с която реалностите изискват – става дума за демографията. Пеаз 2016г. се очаква водещите икономики в света да достигнат един предел, една гранична точка на динамика.

За първи път след 50-те години на двадесети век започва леко намаляване на хората в трудоспособна възраст. Подобни прогнози могат да се открият и в анализите на ООН за тренда на демографските показатели. Именно според ООН, до 2050г. спадът на трудоспособните хора ще премине линията от 5%. Пред подобен проблем ще се изправят големи развиващи се пазари като Русия и Китай в най-скоро време. В Китай и Русия постепенно ще се увеличава делът на населението на 65 години.

В средата на миналия век световното население е било под 3 милиарда души. В условията на тогавашното стопанство е имало достатъщно трудоспособни хора, които да осигуряват баланс в издръжката и обезпечаването на децата и възрастните хора. Днешните прогнози за световното население към средата на сегашния век дават цифра от около 10 милиарда души, които ща населяват планетата. Само около 15% от това население обаче, ще живее в богатите държави  и икономики. Изводът е, че най-богатите стопанства в света ще срещнат сериозен проблем с намаляващи трудови ресурси.

От икономическа гледна точка предходните поколения споделяха виждането, че в света има повече хора от необходимото. Днешната нагласа обаче е, че в света има твърде малко хора. Всичко това осветлява някои тенденции като растящата продължителност на живот и спадът на раждаемостта, но икономическите последствия стават очевидни и осезаеми едва сега. Именно демографския анализ помага да се разбере, защо САЩ реализира слаб икономически подем в последните години, съчетан със съществен спад на безработицата.

Счита се, че демографските фактори са сравнително бавни и в някаква степен прогнозируеми. Не всички експерти споделят това мнение. Със сигурност отговорите на тези въпроси не са нито лесни, нито бързи. Държавите и бизнесите трябва да реагират на промените и да се адаптират към реалностите, които кореспондират с демографските показатели. Интересен момент е автоматизацията и ИТ разитието, която може да подобри производителността и така да осигури обезпечаването на възрастната част от дадено население. По-богатите, но и по-застаряващи държави могат да опитат увеличат имигрантите от по-бедните икономики. Такава икономическа политика би дала възможност да се увеличи трудоспосбното население. Такъв подход би дал положителен ефект само, ако се преодолее външнополитическото противопоставяне, което всички виждаме сега.

 

Митко ДИНКОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *