Ръст на застрахователни приходи

Премийният приход, реализиран с посредничеството на застрахователните брокери към 30 юни, се увеличава на годишна база с 20,7 на сто и възлиза на 745 590 хил. лв., съобщава Комисията за финансов надзор.Ръст на застрахователни приходи.

Свързано изображение

От тези пари 663 762 хил. лв. са платени в полза на застрахователи със седалище в България, а 81 827 хил. лв. в полза на застрахователи от други държави.

Приходите от комисионни с включено презастраховане на застрахователните брокери към 30 юни 2018 г. се увеличават на годишна база с до 122 505 хил. лв. От всички начислени комисионни 90 на сто са приходите от записани комисионни по застраховки в общото застраховане и 10 на сто – в животозастраховането, информира economynews.bg.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30 юни най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ (50,0 процентен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства“ (34.0 на сто-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия“ (7.0 на сто от записаните премии по общо застраховане).

При животозастраховането реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2018 г. е записан основно по застраховка „Живот“ и рента (58,6 на сто от записаните премии, следвана от застраховките „Живот, свързана с инвестиционен фонд“ (18,0 на сто от записаните премии по животозастраховане) и „Злополука“ (14 на сто дял от записаните премии).

Според закона- Страните са – застраховател и застрахован. Застрахован може да бъде всеки. Особено място заема фигурата на застраховащия – той не е задължителна фигура при застраховането (става дума за застраховане за чужда сметка). Застраховащият е страна по договора и дължи застрахователните премии, предмет на застраховането обаче са блага (лични или имуществени) на друго лице – застрахован, който при настъпване на застрахователното събитие ще получи застрахователната сума. Застрахователят е търговец, тъй като застрахователният договор е абсолютна търговска сделка. Застрахователят е търговец със специален предмет на дейност – чл. 4, ал. 2 ЗЗ: Застрахователят не може да осъществява друга търговска дейност, включително охранителна. Чл. 6 определя предмета на застрахователя като застраховане, презастраховани и комбинация между тях. Застраховането е сключване по занятие на застрахователни договори. Ал. 3 на чл. 6 ЗЗ въвежда забрана за извършване на имуществени и лични застраховки (живот и злополука) от един застраховател, т.е. застрахователят може да извършва само един от тези два вида застраховки по занятие.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *