Синдикатите се обявиха срещу доклад на ЕК за доходите

Това заявяват от КНСБ в своя позиция във връзка с Доклада за ранно предупреждение на ЕК, публикуван по рано тази седмица. Според ЕК са  натрупани дисбаланси по време на предкризисния бум и има изпреварващ ръст на доходите. Според КНСБ информацията за прекалено бързо нарастване на доходите от труд е непрецизна, подвеждаща, дори манипулативна и не отразява реалното състояние и динамиката на доходите от труд. Според синдиката, ако ЕК твърди, че е налице „опасно нарастване на разходите за труд“ у нас, тя би трябвало да анализира и структурата на БВП поне през последните 10 години от гл.т. на участието на труда и капитала. Такъв анализ ще покаже на еврочиновниците, че относителният дял на компенсацията на наемния труд в БВП за България е най-ниският сред всички европейски страни (едва 34-36%)“, смятат от КНСБ. Синдикатите смятат, че големият проблем на българската икономика е не изпреварващият ръст на заплатите, а структурният дисбаланс на пазара на труда – наличието на значителен контингент работна сила с ниска образователна и квалификационна степен и задълбочаващото се несъответствие между търсене и предлагане на работни места. „Освен това трябва да се има предвид, че за периода 2000-2006 г. производителността на труда съществено изпреварва нарастването на реалната работна заплата. За целия 7-годишен период, при база 2000 г., производителността на труда (измерена чрез брутната добавена стойност на 1 заето лице) постигна ръст от 27.5%, докато реалната работна заплата се повиши едва с 15.3%. През последната година синдикатите са особено активни, когато се обсъждат макроикономически показатели. Те взеха особено отношение при разискването на пенсионната реформа и дори предизвикаха грандиозен митинг в края на миналата година, а напуснаха и тристранния съвет. Конкретните им действия бяха спрямо държавни фирми и се ограничиха до железничарската и миньрската стачка, съответно през декември и януари, където се разискваха предимно съкращения и бонуси. От синдикатите твърдо настояват за повишаване на заплатите в държавния сектор, което според тях ще доведе до потребление, а от там и до ръст на икономиката. Предложенията им срещат отпор от финансовия министър Дянков, който се стреми за нисък бюджетен дефицит. КНСБ категорично заявява, че ще продължи да се бори за по-справедливо преразпределяне на благата и за по-достойно и качествено възнаграждаване на наемния труд на всяко работно място. Само когато на работните заплати се погледне като на фактор за растеж, могат да бъдат постигнати икономическите и социални цели на Европейската и Националната стратегии `2020“, заявяват още от КНСБ.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *