Синдиците изкараха списък на длъжниците на КТБ

Синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) публикуваха пълен списък на некоректните длъжници на банката, които имат непогасени задължения по отпуснати кредити. Списъкът включва всички физически и юридически  лица, които не са обслужвали кредитите си.

Като най-голям длъжник в списъка е посочено дружеството „ТЦ-ИМЕ“ АД с общи задължения от 181 278 024,18 лева, следвано от „Глас Индъстри“ АД с 177 018 713,44 лева; „Партнер Лизинг“ АД с 141 505 329 лева; „Алфа Кепитъл“ АД – 141 441 591 лева; „Родина Пропъртис“ ЕАД – 133 876 299,46 лева; „Нафтекс Петрол“ ЕООД – 129 741 540,35 лева.

Сред физическите лица с най-големи задължения към банката е посочен Жайер Етварт Агопян – с 1 126 925,78 лева, следван от Диана Иванова Късметска с 939 416,44 лева задължения. С най-малък дълг към банката – само 13 лева, е посочен Петър Сребреков.

Въпреки многобройните съдебни и съдебно-изпълнителни дела, които КТБ е завела срещу некоректните кредитополучатели, голяма част от тях използват всякакви методи и действия, за да не погасяват задълженията си и да отклоняват активи, които могат да послужат за удовлетворяване на банката, с което увреждат интересите на вложителите (които сега са и нейни кредитори).

Това поведение на длъжниците има съществено отражение върху размера на събраните (възстановените) суми в масата на несъстоятелността и съответно върху сумите, които ще се разпределят между кредиторите на банката, пише в съобщението.

Голяма част от длъжниците в списъка са от групата на т.нар. „дружества-бушони“, т.е. длъжници по необезпечени кредити, които нямат активи и не извършват реална търговска дейност, използвани основно за „транспортиране“ на парични средства, които вероятно са били под контрола на Цветан Василев, допълва синдикът на банката.

Подредбата на некоректните длъжници в списъка е направена според размера на непогасените им задължения към КТБ АД (н), без да се търси обвързаността на дружествата помежду им.

Синдиците посочват, че: “Срещу длъжниците на КТБ АД (н)*, които са получили значителни суми от банката и отказват да ги възстановят, синдикът КТБ АД (н) е предприел всички допустими от закона действия с цел възстановяване отпуснатите от банката кредити.

Въпреки предприетите действия някои длъжници на КТБ АД (н), освен че не погасяват доброволно своите задължения към банката, са предприели и продължават да извършват действия, включително и прехвърляне на активи към трети лица и/или създаване на фиктивни задължения към трети лица, с които затрудняват действията на банката по принудителното събиране на дължимите кредити и попълването на масата на несъстоятелността”.

В анализа се показва “движението на някои съществени активи на длъжници на КТБ АД (н), както и конкретните действия на длъжници на банката по отношение на такива активи, насочени основно срещу действията на КТБ АД (н) за принудително изпълнение върху активите и за попълване на масата на несъстоятелността, както и крайния контрол (собственост) върху дружествата длъжници. В анализа са включени дружества, настоящи или бивши собственици на съществени активи, като недвижими имоти и/или дялови участия в предприятия, имащи значение за попълване на масата на несъстоятелността”.

 

Милен АТАНАСОВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *