Специален закон ще връща славата на маслодайната роза

Специален закон е внесен от Министерски съвет и той цели да регламентира създаването, отглеждането и идентификацията на насажденията.  На пленарното заседание  депутатите ще обсъждат на първо четене Законопроекта за маслодайната роза.

С този закон се урежда регистрацията на розопроизводителите, преработвателите и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза. Специалният закон е внесен от Министерски съвет и цели да регламентира създаването, отглеждането и идентификацията на насажденията. Текстовете засягат още изкупуването и преработката на цвета, производството и етикетирането на продуктите от него, както и контрола върху дейността на розопроизводителите и преработвателите.

За компетентен да провежда държавната политика в сектора е определен министърът на земеделието, храните и горите. Предвидено създаването на публичен електронен регистър, за вписването в който ще се подава единно заявление в общинската служба по земеделие. При регистрация на розопроизводителите ще предоставят документи за правния си статус, сключените към момента договори за изкупуване на цвета, правното основание за ползване на земеделската земя, а за новосъздадени насаждения и документ за произход на посадъчния материал.

Регламентирано е създаването на насаждения от маслодайна роза, които трябва да се създават от сертифициран посадъчен материал, с доказан произход. Изкупуването на цвета ще се извършва в регистрирани обекти за преработка или пунктове, въз основа на писмен договор между вписани в регистъра розопроизводители и преработватели.

Проблемите в сектора на розопроизводството са се трупали през последните няколко години и са в целия процес – от производството на посадъчен материал и технологията, през взаимоотношенията между розопроизводители  и розопреработватели, до износа на крайния продукт на европейските и световни пазари. Поминъкът на хиляди български семейства зависи от розопроизводството.  В момента се разчита на традицията и носталгията към българската роза, но пазарът е динамичен, а конкуренцията голяма, здатова преди всичко трябва да се заложи на уникалното розово масло. В световен мащаб поради икономически причини потреблението на парфюми е спаднало с 20 процента, а това се отразява и върху отрасъла.

 

Гено НЕДЕЛСКИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *