Срив на българската промишленост

Предварителните сезонно изгладени данни на НСИ показват и силен спад на показателя с 5.5% на годишна база.
През февруари 2012 г. спрямо предходния месец производството в добивната промишленост се свива с 5.6%, в преработващата промишленост – с 3.7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение от 3.6%.
По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 32.4%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 11.1%, при производството на изделия от каучук и пластмаси – с 10.6%, при производството на основни метали – със 7.3%.
Ръст е регистриран при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 16.8%, при производството на хранителни продукти – с 6.6%, при производството на лекарствени вещества и продукти – с 4.9%.
На годишна база намаление на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост – със 7.5%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 3.0%, докато в добивната промишленост е отбелязано увеличение – с 3.1%.
Регистриран е спад в производството на полуфабрикати и в производството на енергийни продукти, докато в производството на инвестиционни продукти е отчетено увеличение.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *