С 10.7% нарастват цените на производител за година

Увеличение на цените е регистрирано в преработващата промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.7%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление – с 0.9%.
В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на химични продукти – с 1.8%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 1.4%, при производството на облекло – с 1.3% и при производството на хранителни продукти – с 1.2%, съобщават от НСИ.
Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през април 2011 г. нараства с 10.7% в сравнение със същия месец на 2010 година. Цените се увеличават в добивната промишленост – със 7.2%, в преработващата промишленост – с 11.3% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 10.8%.
Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо април 2010 г. е отчетено при: производството на хранителни продукти – със 17.1%; производството на основни метали – с 11.9%; производството на текстил и изделия от текстил, без облекло и производството на химични продукти – с 10.9%.
Намаление на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия – с 12.3% и при производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 2.5%.
Общият индекс на цени на производител през април 2011 г. нараства с 1.3% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в преработващата промишленост – с 1.6% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.8 %, а намаление е отчетено в добивната промишленост – с 1.9%.
По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали – с 6.9%, при производството на химични продукти – с 1.3% и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 1.1%.
Общият индекс на цените на производител през април 2011 г. се увеличава с 12.5% в сравнение със същия месец на 2010 година.
В преработващата промишленост нарастването на цените на производител е 12.8% спрямо април 2010 година.
По-съществено увеличение е регистрирано при производството на основни метали – с 30.3%, при производството на хранителни продукти – с 15.3% и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 10.5%, а намаление се наблюдава при производството на тютюневи изделия – с 10.0%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 2.1%.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *