С 11% се свиват инвестициите до края на годината

Това сочат данните на Националния статистически институт.
Делът на частния сектор в общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2011 г. е около 77%.
Мениджърите от този сектор предвиждат увеличение на инвестиционните си програми с 0.5% спрямо 2010 година. В обществения сектор се очаква намаление с 35.3% спрямо предходната година.
Според основните производствени групировки най-голям относителен дял в очакваните инвестиции през 2011 г. формират енергетичните и свързаните с водата отрасли (49.3%), при които се очаква спад от 10.4% спрямо 2010 година.
На второ място по прогнозен обем на инвестициите (с 28.3% относителен дял) са отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление, които предвиждат увеличение с 0.8% спрямо миналата година.
Следват отраслите, произвеждащи недълготрайни потребителски стоки, с 15.4% относителен дял в очакваните инвестиции през 2011 г., като мениджърите от тези отрасли предвиждат свиване на инвестиционните програми с 19.1% спрямо 2010 година.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *