Топим се скоростно: със 112 души на ден

От данните става ясно, че населението на страната намалява със скорост от 112 души на ден или малко по-малко от петима на час. Населението на България в края на 2011 година е 7 327 224 души, сочат данните на националната статистика. Страната ни се нарежда на 16-о място по този показател в Европейския съюз. Данните от преброяването на населението от февруари м.г. сочеха, че броят е 7 364 570 души. Към края на 2011 г. децата до 15 години са 979 956 или 13,4 процента от населението. Спрямо 2010 г. делът им намалява с 0,4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. с 1,6 процентни пункта. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в област Сливен – 17,4 на сто, а най- нисък в област Перник – 11,5 процента. Обратна е тенденцията при хората над 65 години. Те са 1 381 079 души или 18,8 на сто от населението на страната, като делът им се увеличава с 1,1 на сто спрямо предходната година и с 1,9 процента в сравнение десетилетие преди това. Делът на хората над 65 години е най-висок в областите Видин – 25,9 на сто), Габрово – 24,5 процента, и Монтана – 23,8 на сто. Общо в 14 области този дял е над 20 процента от населението. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 15,9 процента, и Благоевград, Варна и Бургас – по 16,4 на сто. В градовете живеят 5 324 900, или 72,7 на сто, а в селата – 2 002 324 души, или 27,3 на сто от населението на страната. Населените места в България са 5302, от които 257 са градове и 5045 – села. В 183 населени места няма население. В 1127, или в 21,3% от населените места живеят от 1 до 50 души. През 2011 г. в страната са регистрирани 71 402 родени деца, като от тях 70 846 (99.2%) са живородени. В сравнение с предходната година броят им е намалял с 4667 деца. Коефициентът на общата раждаемост през 2011 г. е 9,6 промила, а през предходните 2010 и 2009 г. той е бил съответно 10 и 10,7 промила. Най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12,5 промила и София (столица) – 10,6 промила, както и във Варна и Търговище – по 10,4 промила. С най-ниска раждаемост са областите Видин и Смолян – съответно 7,5 и 6,5 промила. Прави впечатление, че повече от 56 на сто от децата са родени без брак между родителите. От статистиката отчитат тенденцията партньорите да сключват брак след раждането на първото им дете. Любопитно е, че ражданията на близнаци и тризнаци са намалели спрямо 2010 г. Високото ниво на общата смъртност на населението се задържа и през 2011 година. Броят на починалите е 108 258 души, а коефициентът на обща смъртност – 14,7 промила. С най-висока смъртност се отличават областите Видин – 22,7 промила, Монтана – 20,9 промила, Перник – 18,9 промила), Кюстендил – 18.8 промила, Враца и Плевен – по 18,5 промила. Това са области с най-висока степен на остаряване на населението. В областите с по-млада възрастова структура коефициентът на смъртност е доста по-нисък. Най-ниска е смъртността в област София (столица) – 11,7 промила, следвана от областите Благоевград и Варна – по 11,9 промила, и Кърджали – 12,1 промила. Въпреки че смъртността при децата е на най-ниското си равнище, тя продължава да е много над средната за Европейския съюз. Миналата година 601 деца са починали преди да навършат годинка, а общият коефициент на детската смъртност е 8,5 промила. Въпреки че намалява спрямо предходните години, той остава много на средноевропейското равнище. В повечето страни от Европейския съюз този показател е под 6 промила. Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2009 – 2011 г., е 73.8 години. От 2007 г. насам непрекъснато намалява населението в трудоспособна възраст, като към края на миналата година то е малко над 61 на сто.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *