Трансконтиненталната пътна мрежа се развива приоритетно с европейско финансиране

Трансконтиненталната пътна мрежа на  българска територия се развива приоритетно с помощта на европейското съфинансиране. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда устойчива и последователна транспортна политика, която е съобразена с европейската политика, разработените стратегически документи и с реалностите на транспортния сектор в страната ни. Усилията ни са за насочени към създаване на необходимите условия за развитие на транспортната инфраструктура, както и за повишаване на сигурността, безопасността, конкурентоспособността и екологосъобразността на транспорта. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев по време на регионална конференция в София за насърчаване на инвестициите в транспорта.
Стремим се да изграждаме модерна инфраструктура, отговаряща на потребностите на населението и бизнеса в страната ни, използвайки както средства от ЕС, така и заеми от международни финансови институции, от частния сектор и държавния бюджет, посочи министърът. Той уточни, че с европейско финансиране България развива приоритетно коридорите от основната трансевропейска транспортна мрежа, които преминават през страната ни – Ориент-Източносредиземноморски, както и коридорът Рейн-Дунав. Летищната и пристанищните инфраструктури модернизираме с помощта на частния сектор, каза Алексиев.
Транспортният министър посочи, че при изпълнение на ОП Транспорт 2007-2013 г. сме били изправени пред много предизвикателства – постигнахме доста, допуснахме и сериозни грешки, но извадихме поуките си. Европейското финасиране бе насочено основно за развитие на пътна и жп инфраструктура и за подобряване на интермодалността. Инвестициите във въздушния, вътрешно водния и морския транспорт бяха по-скоро свързани с развитието на интелигентни системи. В резултат на изпълнението на програмата над 4 млрд. лева европейско и национално съфинансиране бяха вложени в развитието на транспортната инфраструктура на България, информира Алексиев.
Той допълни, че над 500 км жп линии са реконструирани. Разполагаме с около 5 млрд. лева по ОПТ и от Механизма за свързана Европа. „Стратегията ни е устойчива и предвижда концентриране на инвестициите в направления с голяма степен на готовност и главно финансиране в първия програмен период с цел цялостното им завършване и модернизиране, за да може България да има завършена ос към периода 2020-2022 год.“, каза пред форума министър Алексиев.
Като резултат очакваме в края на периода да имаме напълно завършена жп връзка и съвременни условия за превози от София през Пловдив – до Бургас и Свиленград/турска граница, както и изцяло изградена магистрална мрежа – от Калотина през София до Капитан Андреево и Бургас, както и от София – до Кулата, обясни транспортният министър.
Еврокомисарят по транспорт Виолета Булц посочи, че с инвестиции в иновации страните членки на ЕС ще увеличат благосъстоянието си. Развитието на транспортните проекти ще помогне на икономиката и на другите стопански дейности в Европа, отбеляза тя.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *