Трети сме в Европа по добив на злато и мед

България се нарежда сред лидерите в Европа в сектора на добивната промишленост. Освен това страната ни заема трето място в Европа за 2014 г. по добив на злато и мед. Това става ясно от предварителните резултати за дейността на минерално-суровинната индустрия в България за миналата година, представен от Българската минно-геоложка камара (БМГК) по повод Деня на миньора, 18 август. Също така според индекса „добив на глава от населението” България попада в определението „минна държава”, а показателят и е над средния дори в световен мащаб.

През 2014 г. добивната индустрия у нас е продължила развитието си в положителна посока. Общият добив на полезни изкопаеми спрямо предходната 2013 г. се е увеличил с 9.94 млн. тона или с 10%. Ръст на резултатите е постигнат във всички подотрасли. Изключение прави единствено добивът на течни горива, където е отчетен рязък спад от 48%. Във всички останали обаче тенденциите са положителни.

Най-сериозно увеличение на добива се наблюдава при скално-облицовъчните материали, където скокът е с 18%. При инертните и строителните материали през 2014 г. резултатите са с ръст от 15%, а при добива на индустриалните минерали той е 14 на сто. При твърдите горива е отчетено увеличение от 9%, а при металните полезни изкопаеми – 7%. Макар и да растат с най-бавни темпове, последните два подотрасъла на минното дело в България формират 2/3 от общия добив в страната ни през 2014 г., който възлиза на над 99 млн. тона.

Прогнозите на сектора обаче са били за още по-голям ръст от отчетените 10%. Основната причина е била в очакваното стартиране на 3 нови проекта през 2014 г., от които обаче е бил реализиран само един. Според БМГК останалите два обаче ще се случат през тази година, което ще доведе до допълнително увеличение на рудодобива у нас с повече от миналогодишните 10%. Ще бъдат разкрити и над 1000 нови работни места и то в райони с висока безработица.

През миналата година добивната индустрия у нас добила полезни изкопаеми на обща стойност почти 2.37 млрд. лв. Въпреки увеличеният добив обаче стойността на произведената продукция е с 8% по-ниска от тази през предходната 2013 г. Причината е в понижението на цените на металите по световните пазари с около 16%, което е довело и до по-ниските приходи от произведената продукция. И въпреки че точно на металните полезни изкопаеми се дължи 56% от общия добив на България, по-ниските продажни цени са довели и до по-малкото приходи. След тях се нареждат въглищата, които генерират 28 на сто от оборота в сектора.

От общата сума над 1.3 млрд. лв. са приходите от продажба на металните руди. На второ място са въглищата с 665.9 млн. лв. Неметалните материали и суровини са генерирали 349 млн. лв. от приходите в добивната индустрия за м.г. На спомагателните дейности в сектора се падат останалите 25 млн. лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *