Увеличават се тегленията на АТМ и транзакциите на ПОС терминал

В системата за картови плащания БОРИКА сезапазва тенденцията за увеличаване на тегленията на АТМ и на транзакциите на ПОС терминал. Резултатите са отчетени по време на общо събрание на акционерите на „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД. На събранието са приети годишните отчети за дейността на дружеството за изминалата 2013 година.

През миналата година броят натегленията от АТМ с местни карти, издадени чрез БОРИКА, се увеличава с 3.6% спрямо 2012 г.(1.3% за 2012 г.). Плащанията през ПОС терминали нарастват със 17.2% (18.1% за 2012 г.) спрямо предходната година. За 2013 г. средната стойност на едно теглене от АТМ е 153 лв. (147 лв. през 2012 г.), а средната стойност на транзакция от ПОС е 77 лв. (81 лв. през 2012 г.).

Общият брой на оперираните и поддържани от системата БОРИКА карти към края на 2013 г. е 4 352 хил. бр., катоброят на картите в системата се увеличава с 5.7% спрямо предходната година. Общият брой банкомати, свързани към система БОРИКА в края на 2013 г. е 2 977, което е с 4.8 % повече спрямо декември 2012 г., съобщават от дружеството.

През 2013 г.компанията отчита прираст на общите приходи от дейността от 4,9%, спрямо 2012 г. Печалбата (преди данъци) е в размер на 9 820 хил. лв. Изпълнението на планирания финансов резултат е 100.7 %, а ръстът спрямо 2012 г. е 3.9 %.

Изминалата година е белязана от спад на междубанковите плащания, като намаляването на броя на преводите в БИСЕРА 6 в края на 2013 г. спрямо 2012 г. достигна 5.3% (53 450 хил. за 2013 спрямо 56 446 хил. за 2012 г.). Причината е в приетите промени в ЗДДС, ДОПК и ЗКПО, в сила от 1 януари 2013 г., с които е създадена единна данъчна сметка на задължените лица.Съотношението на бюджетни и небюджетни преводи преди въвеждането на единната данъчна сметка е било 50:50. През 2013 г. това съотношение вече е 63:37 в полза на небюджетните преводи. Въпреки по-малкия брой транзакции, сумите са нараснали спрямо 2012 г., като към края на 2013 г. средната стойност на един превод достигна 2051,67 лв. (1827 лв. през 2012 г.; 1731,40 през 2011 г.).

През 2013 г. „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ продължи стратегията на бизнес иновации и подобряване във всяка една област от своята дейност. Едната посока е навътре към запазване на сигурността и непрекъсваемостта на системите, а другата е навън – към разработване и предлагане на нови услуги.През 2013 г. компанията стартира 3 нови услуги:

-mobb – мобилно приложение, където картодържателите могат да регистрират своите банкови карти,за да правят разплащания, преводи и да следят наличност и последни 5 транзакции. Уникалното в услугата е, че могат динамично да заключват своите карти, което ги защитава на 100% срещу измами. Участнички в mobb са Централна Кооперативна Банка, СИБанк, Инвестбанк, Токудабанк, Търговска Банка Д, Общинска Банка и Корпоративна Търговска Банка.

-CashM – иновативна услуга за нареждане на суми през банкомати тегленето им чрез използване на мобилен телефон, без наличие на банкова карта.

-ЕРМИС – система за нотифициране на събития чрез SMS. Системата се ползва при картови тегления, при изпращане и получаване на информация за ПИН и други.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *