Управителите на фирми с невнесени данъци отговарят с личното си имущество

Ревизията е приключила с ревизионен акт, като на лицето са вменени данъчните задължения, включително и дължимите лихви за ревизирания период.
 
От регионалното звено на Националната агенция за приходите (НАП) във Варна напомнят, че законът е предвидил при извършването на такива продажби, управителите на фирмите да отговарят за невнесените данъчни и осигурителни задължения с имуществото си.
През изминалата 2011 година варненските данъчни са приключили 12 такива ревизии, като установените задължения са в размер на 6,4 милиона лева. От началото на тази година са започнали 3 нови ревизионни производства по прилагане на разпоредбите за носенето на солидарна отговорност.
Още по време на ревизиите данъчните са наложили обезпечителни мерки, като на длъжниците са запорирани банкови сметки, движимо имущество и са наложени възбрани на недвижимо имущество. Имуществото на длъжниците, които не са изпълнили доброволно задълженията си към хазната, се обявява от публичните изпълнители на продан чрез търгове с тайно наддаване.
През изтеклата година са направени промени в законодателството, с които всяка фирма, която се прехвърля или продава, трябва да изпрати уведомление до приходната агенция, съобщават от приходната агенция. В рамките на два месеца НАП трябва да провери  дали търговецът има неплатени данъци и осигуровки и да издаде удостоверение на собственика, което той да представи в Агенцията по вписванията, за да бъдат вписани промените в Търговския регистър.
Тези промени са направени с цел да се прекрати порочната практика на продажба на фирми с дългове на социално слаби, болни или на хора от малцинствата, обясняват от НАП.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *