УС на Сребърния фонд проведе първото си заседание

Управителният съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. Сребърен фонд) проведе днес първото си заседание под председателството на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, съобщиха от МФ. На заседанието бяха коментирани бъдещите насоки в работата на Управителния съвет, проектът на Правилник за дейността му, актуалното състояние на Сребърния фонд, както и първоначални гледни точки по стратегическото му управление. Членовете на УС откроиха като основна краткосрочна задача очертаване на възможностите за повишаване на доходността от активите на Сребърния фонд в БНБ. Беше изтъкната и необходимостта от евентуални промени в Закона за Сребърния фонд в контекста на изработката на краткосрочен план и дългосрочна стратегия за неговото управление. „Необходима е визия как да се развива Фондът и едновременно с това трябва да се мисли как да се промени законът, за да се осигури възможност за инвестиции в българската икономика. При това трябва да се гарантира запазване на доходността от активите на фонда в дългосрочна перспектива“, обобщи вицепремиерът Симеон Дянков. На заседанието социалният министър Тотю Младенов коментира необходимостта от обвързване на политиката по управление на активите на фонда с дългосрочната визия за реализацията на реформата в пенсионната система. УС на Фонда одобрява дългосрочната му инвестиционна политика и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на фонда. Съветът определя и видовете, структурата, инвестиционната политика, инвестиционния хоризонт и параметрите за измерване, оценка и контрол на доходността и риска на инвестиционните портфейли. В състава на УС с решение на Министерския съвет като заместник-председател влиза министърът на труда и социалната политика, представители на Министерството на финансите, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, представители на национално представените организации на работодателите, на работниците и служителите, както и подуправител на НОИ.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *