Фаза ГЕРБ в разграбването на българската гора?

Това са думи на Георги Костов, бивш заместник министър в Министерството на земеделието и храните, който отговаряше за горския сектор и осъществи приемането на новия Закон за горите, влязъл в сила през пролетта.
На 28 декември правителството одобри промени в Закона за горите, които скоро ще влязат за обсъждане в Народното събрание. Според Костов, внесените промени отговарят на народната мъдрост „бързата кучка слепи ги ражда“ и „крушката си има опашка“.
„Народните избраници ще трябва да отсъдят каква държава е България – демократична, с работеща пазарна икономика и частни икономически субекти, където с държавната собственост се разпореждат компетентни лица по прозрачни и разбираеми процедури.
Или обратното – карикатурен хибрид на държавно-олигархичен капитализъм от руски тип с елементи на брюкселски бюрократизъм и социална демагогия“ – пише в блога си Георги Костов, който е доцент в Лесотехническия университет и в момента ръководи Селскостопанската академия.
Според Костов, с внасяните промени в Закона за горите, принципите на децентрализация, равнопоставеността на държавната и недържавната собственост и подкрепата за частното предприемачество ще останат декларации и пожелания – „както впрочем сме свикнали да бъде през всичките години на прехода“.
През последните 7 месеца Костов неведнъж критикува завоя в политиката на ГЕРБ в горското стопанство, настъпил непосредствено след приемането на модерния Закон за горите. Без да го е афиширал, именно несъгласието с новите горски политики на ГЕРБ накара Костов да си подаде оставката като член на правителството.
ГЕРБ нарушава предизборно обещание
В началото на декември браншовите организации в сектора, обединени в коалиция „Да спасим горското предприемачество в България“, заявиха в отворено писмо до институциите и българската общественост. „Защо допуснахте, г-н Министър Председател, българската гора и горският сектор на България да станат заложник на шепа ловни олигарси, които открито и целенасочено се подкрепят от държавата?“
Коалицията на българските горски предприемачи, обединила Асоциацията на горските фирми в България, БУЛПРОФОР и Браншовата камара на дървообработващата и мебелната индустрия, директно и „най-категорично“ заяви : ръководството на сектора в лицето на министър Мирослав Найденов „със своите действия и бездействия е вредно и опасно за горския сектор“.
Конкретен повод за възмущението на горските специалисти стана приетата през ноември Наредба за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии и ползване на дървесина от тях /ПМС 316/24.11.2011/, която според тях освен всичко друго е приета в нарушение на Закона за нормативните актове.
Въпросната наредба е била първо съгласувана с браншовиците, но после прекроена така, че да урежда „стратегическите партньори“ – настоящите концесионери на огромни държавни ловни територии, както и конкретни крупни преработватели на дървесина.
Премахвайки и променяйки конкретни текстове в Закона за горите и в обсъдената с бранша Наредба, правителството на ГЕРБ „залага беззаконието да продължи и едни и същи фирми, които си плащат /!/, да печелят винаги“ търговете за възлагане на дейности в държавните гори и продажбата на дървесина – алармират от бранша.
Малките, но гъвкави предприемачи – тези които извършват реално дърводобива, „априори са отсвирени от дългосрочните договори“. С това се убива предприемаческия дух на доказалите се фирми, които не използват корупцията като свое оръжие – отчитат представителите на дърводобивната, дървообработващата и мебелната индустрия на България.
„Обществена тайна в средите на горския сектор е кои ще се облагодетелстват“. Браншът е категоричен: промените в наредбите са „зле прикрит опит за разграбване на нашето национално богатство“. Георги Костов официално подкрепи тази позиция на горския сектор.
Политическа партия ГЕРБ днес нарушава предизборно споразумение, сключено с горската колегия през юни 2009 г., че няма да допуска и ще се бори именно с такива прояви в управлението на горите, каквито днес насърчава.
80 млн. лв. бюджетна субсидия за офшорки?
Тихомълком, при пълна липса на прозрачност и обществени консултации, законопроектът за изменение на Закона за горите е включен в дневния ред на заседанието на Министерския съвет на 28 декември – коментира природозащитната коалиция „За да остане природа в България“.
„Големи държавни подаръци на офшорни оператори в ски туризма и други ползватели в горите – същите, каквито виждахме по време на Тройната коалиция“ – това виждат природозащитниците във внесеното предложение за изменение на Закона.
В сега предлаганите промени за пореден път се предлага строителството на ски писти и лифтове в горите да става без промяна на предназначението на територията и съответно без заплащане на такса за изключване на земята от горския фонд. Това ще лиши държавата от десетки милиони лева приходи, според „За да остане природа в България“.
Предложените изменения отварят и законови вратички за застрояването на Витоша – най-старият природен парк на Балканите, опасяват се еколозите. За тях е „категорично неприемливо“ да се погазват изискванията на закона в резултат на натиска от Витоша ски АД – една частна фирма, собственик на съоръженията в ски зона Алеко в Природен парк Витоша.
Предложената промяна в Закона за горите облагодетелства не само Витоша ски, но и всички инвеститори в ски курорти в горските територии на Стара планина, Рила, Родопите и Пирин. С премахване на процедурата за промяна на предназначението на горите те ще си спестят не по-малко от 60 милиона лева в рамките на следващите 3 години за застрояването на не по-малко от 10 000 дка гори със ски писти и лифтове.
Според коалицията, създават се условия държавният бюджет да бъде ощетен с още 20 млн. лв. с промени в Закона, които поощряват учредяването на вещни права и продажбата на държавна собственост без търг при нарушаване правилата на конкуренцията. Законът за горите се поставя в смешното положение дългосрочните наеми на горски територии да стават на базата на търг, а продажбата и учредяването на вещни права да се провеждат без търг.
Законът – това съм Аз
Официалната позиция на правителството на ГЕРБ говори, че предлаганите промени в Закона за горите имат по-скоро технически характер. Между многобройните подробности обаче е вмъкнат и текст, определящ, че „строеж на стълбове за лифтове и влекове или за стълбове за други съоръжения за транспорт“ ще става без промяна на предназначението на територията.
Деликатна подробност се вижда и в предложението за промяна на чл. 69 от действащия Закон за горите: създаването на точка 4 в алинея 1, касаеща „стопанисване на съществуващи ски писти от собствениците на прилежащите лифтове и влекове“ – без да се прави разлика дали лифтовете са построени законно.
Както се отбелязва в позицията на „За да остане природа в България“, промените в Закона всъщност поощряват строителството на незаконни лифтове в горите. По думите на Георги Костов,  сега депутатите стоят пред избор от типа „Три пъти мери, един път режи“. Но както сам горският специалист намеква, през изминалите 22 години на прехода твърде често сме били свидетели на команда „режи“ в българските гори, че да бъдем от нещо учудени.
Разбира се, това е недопустимо.

Димитър Събев, Дарик финанс

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *