Финансова компания отказва сделки с високорискови клиенти

У нас се наблюдава тенденция за  купуване на златни или сребърни предмети „под масата“ или на „приятелски начала“ дори и от финансови организации, които по закон са  свързани с покупко-продажба на злато и сребро.

За да се прекъсне и ограничи тази порочна практика, чийто пик е в летните месеци –  сезон на почивките и празните апартаменти, във финансовите обекти за закупуване на злато и сребро, чиито офиси могат да бъдат намерени в по-големите търговските центрове, се взимат строги мерки. Целта е да се контролира търговията с крадени бижута и да се работи в постоянно сътрудничество с органите на реда.

Като администратор на лични данни, финансовата компания Tavex поддържа регистър, в който съхранява клиентска информация. Съгласно вътрешните процедури на компанията, в него се отбелязват високорискови клиенти, за които са получавани искания за предоставяне на информация от МнВР във връзка с разследвания за кражба на благородни метали. Преди компанията да закупи бижутерско злато или сребро от клиент, се прави проверка дали той фигурира като високорисков и съответно може да му бъде отказано осъществяването на сделка.

Съгласно действащото законодателство в Република България, когато външни лица продават на финансовата институция бижутерско злато или сребро,  те се идентифицират посредством документ за самоличност. След идентифицирането в системата на дружеството, се издава документ за покупка, който съдържа описание на характеристиките на златния или сребърен материал, обект на сделката (чистота, тегло, единична и обща цена). Документът за покупка се подписва от представител на дружеството и от клиента.

Когато продава бижутерски метал –  злато или сребро, всеки клиент писмено декларира, че е легален собственик на изделията. В комбинация с извършената клиентска идентификация, описанието на благородния метал, обект на сделката в документа за покупка и факта, че обектите на дружеството са под постоянно видео наблюдение, създават необходимите контролна среда и предпоставки, така че да се елеминира или поне минимизира риска от неволно посредничество за крадени бижута.

Работи се с всички държавни институции, включително и с МнВР. В утвърденото и признато финансово дружество  Tavex се случва да постъпват искания от органите на реда за предоставяне на информация във връзка с водени разследвания. Известно е, че Tavex Bulgaria е част от по-голямата международна група Tavid, и е в състояние да разполага със съществено по-голям актуален списък от рискови клиенти, което допълнително намалява шанса за закупуване на крадено злато или сребро.

 

Източник: Tavex

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *