Фондове обръщат депозити в акции

Фондове превръщат  направените депозити в акции, защото въпреки падащите лихви по банковите влогове, не се регистрира  сериозно обръщане на спестявания от депозити в алтернативни инструменти. 
Справка за фондове: В края на септември опериращите в страната български и чуждестранни инвестиционни фондове управляват активи в размер на 2,412 млрд. лв., сочат данните на БНБ. Активите им нарастват с 9% (199,8 млн. лв.) за година, колкото е ръстът и при банковите депозити за същия период – с 8,9% до 66,38 млрд. лв. Има обаче движение при активите, в които инвестиционните фондове влагат привлечените средства. В края на септември активите на местните инвестиционни фондове са 891,5 млн. лв., като за година се увеличават с 95,8 млн. лв. (12%). Активите на рисковите фондове, инвестиращи основно в акции, се повишават с 51 млн. лв. (19,3%) за година и достигат 315,3 млн. лв., а тези на балансираните фондове се увеличават с 51,8 млн. лв. (38%) до 188,2 млн. лв. Парите, управлявани от нискорисковите фондове, инвестиращи основно в облигации, намаляват с 6,4 млн. лв. (1,6%) за година и достигат 386,8 млн. лв. Интересът към нискорисковите фондове обаче отново се връща тъй като през третото тримесечие на годината активите им нарастват с 11 млн. лв. (2,9%). В края на септември активите на фондовете, инвестиращи в облигации, все още имат най-голям дял – 43,4% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, макар и да е доста по-малък от дела им година по-рано – 49,4%. Фондовете, инвестиращи в акции, държат 35,4% от общата сума на активите при дял от 33,2% към септември миналата година.
По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, за година депозитите намаляват с 30,2 млн. лв. (10,9%) до 246,6 млн. лв., инвестициите в акции нарастват с 51,8 млн. лв. (21,7%) до 290,9 млн. лв., а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 6,7 млн. лв. (2,9%) до 234,4 млн. лв. Явно фондовете обръщат част от депозитите си в акции в търсене на по-висока доходност на фона на падащите лихви по влоговете. В резултат най-големи дялове в общата сума на активите им вече имат акциите – 32,6%, следвани от депозитите – 27,7% и ценните книжа, различни от акции – 26,3%, при съответно 30,1%, 34,8% и 28,6% година по-рано.
Във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове основен дял имат активите в левове – 62,9%, и в евро – 29,7%, при 57,6% и 33,5% година по-рано.
Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че инвестициите в България нарастват за година с 67 млн. лева (18,1%) до 438 млн. лева, а в страните от ЕС се увеличават с 45,8 млн. лв. (48,2%) до 140,9 млн. лв.
В края на септември привлечените от български компании и граждани средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 1,52 млрд. лв. За година те нарастват със 104 млн. лева (7,3%). Задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към застрахователи и пенсионни фондове нарастват за година със 7,1 млн. лв. (0,6%) и достигат 1,146 млрд. лв. Това са 75,4% от пасивите им. Така реално голяма част от парите на застрахователите и пенсионните фондове се инвестират в чужбина. Задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към домакинствата в страната се увеличават с 22,1 млн. лв. (9,7%) до 251,1 млн. лв., като това са 16,5% от привлечените от тях средства.

 

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *