Фондът за иновации отказа на компания, защото била Startup

С тези мотиви държавната служба, която администрира фонда (Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия), чиято цел е да стимулира именно такъв тип предприемачество, сложи прът в колелата на една от амбициозните компании в сектора на биотехнологиите – Провити АД.  Тя е сред малкото дружества, попаднали в полезрението на Световната банка, която го посочва в доклада си за България като пример за млад, бързоразвиващ се иновативен бизнес, работещ в стратегическа област с висока добавена стойност.
Провити АД е млада компания, регистрирана през януари тази година с капитал от 200 хил. лв., внесен изцяло, която има опит в разработването на пробиотичен продукт с предстоящ дебют на пазара през 2013 година. Дружеството си сътрудничи тясно с Университета за хранителни технологии и Факултета по химия и фармация към Софийския университет. Разполага със собствена изследователска инфраструктура, която се надгражда благодарение на спечелени средства по Оперативна програма Конкурентоспособност.
Новият проект, по който дружеството работи в момента, отново е в сектора на биотехнологиите. Той цели разработването на нов бактериален препарат, който да намери приложение в сферата на здравеопазването и екологията. Проектът ще доведе до въвеждане на изцяло нов цикъл в млекопреработвателната промишленост като помогне за оползотворяването на продукти, които в момента се изхвърлят и замърсяват околната среда.
За да реализират идеята си от Провити АД разчитат на 500 хил. лв. финансиране от Националния иновационен фонд и са договорили съфинансиране от банка. Целият бюджет на фонда за тази година е в размер на пет милиона лева, а сферата, в която е насочен проекта, е в една от приоритетните за шестата конкурсна сесия на фонда.
Пред DarikFinance.bg изпълнителният директор на Провити АД Момчил Атанасов заяви, че отказът на фонда да финансира проекта му няма да спре работите по него, но значително ще го забави. Той изразява недоумението си и от аргументите, с които държавният фонд отхвърля проекта. Спорен е и начинът, по който се блокира възможността на дружеството да обжалва отказа.
Като мотив да откаже финансиране, националният фонд посочва, че кандидатът е стартиращо дружество без персонал, притежаващ квалификация в областта на модерните биотехнологии. Освен това в очите на комисията кандидатът не притежава необходимото оборудване. По този начин не се признават връзките на дружеството с академичните институти и се посочват несъществуващи критерии.
Вторият аргумент за отказа е свързан с първия и гласи, че не може да се оцени финансовата стабилност на дружеството, тъй като то е новосъзданено и няма финансова история. Това, според Националния фонд за иновации, „поставя под риск успешното изпълнение на проекта“.
„Това, кога е учредено едно дружество, не е критерии за неговата финансова стабилност“, репликират от Провити АД в официално писмо, изпратено до Марияна Велкова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия с копие до министъра на икономиката Делян Добрев.
Въпроси към ведомството на Добрев отправи и Дарик радио, като отговорът по казуса се очаква най-вероятно след празниците.
В писмото си до институциите от Провити АД обръщат внимание и върху неспазените административни правила от страна на организаторите на конкурса. Националният иновационен фонд е провел преговори и е подписал договори със спечелилите кандидати преди формално да уведоми кандидатите, чиито проекти са отхвърлени. С това на практика се пресича възможността за обжалване.
Тъй като от дружеството възнамеряват да отнесат случая до компетентния съд по обжалване на административни актове, предстои да се види дали магистратите няма да се съгласят, че конкурсът е бил проведен непрозрачно и в ущърб на кандидата Провити АД. Ако нещата се развият в тази посока, ситуацията може да се окаже доста неприятна за държавната служба, тъй като може да се стигне до спиране на решението и връщане на усвоени вече пари за иновации.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *