Добавка към пенсиите си за април ще получат точно 1 246 000 пенсионери , съобщиха от връзки с медиите на Министерския съвет. Критерият е ясен: за най-големите сиромаси, работили най-дълго за държавата