Цената на брашното продължава да се покачва

През периода 1 – 8 август 2012 г. средните цени на брашно тип „500“ както на едро, така и на дребно отбелязват леко повишение, спрямо предходната седмица, съобщиха от Министерството на земеделието.
Регистрираната средна цена на едро за страната през наблюдавания период е 0,91 лв./кг, като бележи леко повишение с 1,1% спрямо предходната седмица.
В шест от областните центрове се наблюдава повишение на цените, като най-чувствително в Смолян (с 16%). В осем от областите се отчита понижение на ценовите равнища, в границите от 1,1% (Кърджали и Ловеч) до 2,9% (Варна). По области, цените се движат в интервала от 0,94 лв./кг до 1,14 лв./кг, съответно в София и Кюстендил. Увеличение на ценовите стойности, в рамките на 4,6 – 10,5% се регистрира в половината от областите в страната, като най-значително брашното поскъпва във Варна (с 10,5%), Пловдив (с 9,3%) и Пазарджик (с 8,7%). Понижение на цените се наблюдава само в две области – в Добрич (с 6,3%) и София (с 2,6%).
През анализирания период средните за страната цени на едро и на дребно на яйца се запазват около нивата от предходната седмица. Предлагането на яйца – размер М, на борсите за поредна седмица е в ценовия диапазон от 0,17 лв./бр. до 0,26 лв./бр., съответно във Велико Търново и Варна. Леко увеличение на цените е налице в шест области. Намаление е отчетено единствено в Хасково – с 0,01 лв./бр
През периода средните цени на рафинирано слънчогледово олио за страната остават без съществени изменения спрямо предходната седмица.
Средната цена на едро на слънчогледовото олио за наблюдавания период е 2,69 лв./литър, с 0,7% по-висока в сравнение с предходната седмица.
В преобладаващата част от областните центрове се наблюдават леки, разнопосочни ценови изменения, в границите от -2,5% (Ловеч) до +3,6% (Русе). Изменение на ценовите стойности спрямо предходната седмица се наблюдава само в три области – повишение в интервала от 0,8 до 4,2%, най-значително в Стара Загора. Най–голям марж между цената на едро и цената на дребно се регистрира в Стара Загора – 0,52 лв./литър за големите супермаркети и 0,67 лв./литър за по-малките търговски обекти.
През периода на наблюдение средните цени на едро и на дребно на пилешкото месо за страната са без съществени изменения спрямо предходната седмица. За наблюдавания период предлагането на замразено пиле на борсите в страната е в ценовия диапазон от 3,21 лв./кг до 4,35 лв./кг, като най-ниската стойност е отчетена в Монтана, а най-високата – в Ямбол. В преобладаващата част от областите се наблюдава леко седмично изменение на цените на едро в двете посоки, като в повечето случаи замразеното пиле е поскъпнало. Седмичното повишение е в рамките на 0,2 – 11,9%, най-чувствително – в Добрич (с 11,9%). Средната за страната цена на едро на охладеното пиле отбелязва понижение с около 0,2% спрямо предходната седмица до 4,41 лв./кг.
По области, цените се движат в диапазона от 4,39 лв./кг (Шумен) до 5,15 лв./кг (Кърджали). Намаление на цените се регистрира в пет области, по-слабо изразено в Разград, Русе и Шумен (в рамките на 2,4 – 4,6%) и по-съществено във Враца и Монтана – с по 9,9%. Поскъпване се отчита само в Бургас (с 2,8%) и Варна (с 0,1%).
През периода на пазарите на едро и дребно на бяла кристална захар се регистрира леко повишение на средните цени за страната. През изминалата седмица средната цена на едро на захарта е 2,12 лв./кг, като бележи незначително повишение (с 0,5%), спрямо предходния седмичен период. На борсите в различните областни центрове захарта се търгува в ценовия диапазон от 1,95 лв./кг (Добрич) до 2,40 лв./кг (Варна и Разград). Седмичните изменения са в интервала от -0,5% (Добрич, София и Хасково) до +4,3% (Варна). В големите супермаркети в страната захарта се предлага в ценовите граници от 2,12 лв./кг (Варна) до 2,35 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). В девет от областните центрове се регистрира изменение на цените, като при всичките е налице поскъпване на продукта – най-значително в Стара Загора (с 9,3%) и Шумен (със 7,2%). По области, захарта продължава да се търгува в по-малките магазини на цени от 2,10 лв./кг до 2,45 лв./кг, като най-ниски стойности са регистрирани в Кърджали, а най-високи – в Плевен и Шумен. Повишение на ценовите равнища спрямо предходната седмица се наблюдава в пет области, най-чувствително в Хасково (с 9,3%). Леко понижение на захарта в малките магазини се отчита единствено в Ловеч – с 1,1%.
При предлагането на пазара на агнешко месо през анализирания период средните цените на агнешко месо се запазват около нивата от предходния период, като в преобладаваща част от областите на страната цените както на едро, така и на дребно остават непроменени.
При търговията на дребно с цяло агне в областите, където е налице предлагане на продукта, не се наблюдават изменения на ценовите стойности спрямо предходната седмица. Маржът между цената на едро на цяло агне и цената на дребно в големите супермаркети е в границите от 0,65 лв./кг в Ловеч до 1,25 лв./кг в Габрово.
Средната цена на едро на агнешки бут за изминалата седмица бележи незначително понижение с 0,8% спрямо предходната седмица, до 12,70 лв./кг.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *