Цените на електроенергията, бензина и дизеловото гориво в България са най-ниски в ЕС

Цените на електроенергията, на бензин А-95 и на дизеловото гориво в България са най-ниски в сравнение със страните-членки на ЕС. По цени на природния газ за индустрията България се нарежда на второ място след Естония. Това показват данните на Министерството на икономиката и енергетиката.Като цяло БВП, който е най-важният показател за развитие на икономиката, е нараснал от началото на годината с над 6 на сто. Основни двигатели на тази тенденция са вътрешното търсене и инвестициите в основен капитал, които са отбелязали ръст от над 70 процента през последните три години. Делът им от БВП достига 30 на сто, което е един от най-добрите резултати за ЕС като цяло. От началото на 2008 г. инвестициите са нараснали с повече от 15 на сто. Най-важните фактори за този ръст са високата норма на печалба, данъчната политика на България, предимствата на работната ръка у нас и високите екологични норми, които поставя ЕС. За достигането на тези норми трябва съответно да се правят значителни инвестиции. Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров очаква ръстът на БВП за годината да достигне 6,2-6,5 на сто. Този ръст се дължи на някои трайни икономически процеси. Кои са те? На фона на свиването на аграрния сектор е налице съществено възстановяване на промишленото производство в България. Докато в ЕС ръстът през миналата година е около 12 на сто, то в България той бележи стойности от над 81 процента. Външнотърговският баланс също се променя. За 2008 г. има добра новина и тя е, че тенденцията вече се обръща, т.е. износът нараства за сметка на вноса. Министърът на икономиката и енергетиката обобщава: “Четири са основните фактори според икономическия екип на министерството: първият е голямата зависимост на българската икономика от международните цени, вторият фактор е ниската база, от която стартира приспособяването на доходите и цените към тези в ЕС. Третият фактор е повишаването на акциза във връзка с членството на България в ЕС. Четвъртият са регулираните цени на енергоносителите, които бяха повишени от 1 юли т.г. под влияние на международните.” Месечната инфлация в България показва устойчиви тенденции на забавяне, като през юни националната статистика отчете дефлация от 0,2 на сто. Цените у нас са 46 на сто от средните за Европа, докато румънските са 67 процента – каза Петър Димитров. Според него през юли поскъпването на живота в страната ще бъде с 1 процент над досегашното ниво поради повишаване цените на енергоносителите. Националната статистика обаче отчете ръст на инфлацията за юли от 1,5 процента. Преките чуждестранни инвестиции са един от най-важните фактори за развитието на българската икономика. Цялостната политика в това отношение цели България да стане привлекателна за инвеститорите. “България е на второ място в ЕС след Унгария като дял на преките чуждестранни инвестиции в БВП на страната – казва министър Петър Димитров.- Рязко се увеличиха инвестициите през последните две години във връзка с въвеждането на 10-процентен данък върху общия доход, който повиши атрактивността на България за чуждите инвеститори. Ако сравняваме предварителните данни, инвестициите в България през първото полугодие на т.г. са малко по-ниски от инвестициите за същия период на 2007 г. Разликата е около 500 млн. евро. Имаме всички основания да се надяваме, че тази разлика в окончателните данни ще бъде стопена и преките чуждестранни инвестиции ще са на нивото на миналата година.” Безработицата у нас през юни е паднала до ниво 5.97 на сто, което е под икономическия санитарен минимум. Доходите на населението растат. По данни на Министерството на икономиката реалното увеличение на заплатите за м.г. е 10.4 на сто, а само за първите три месеца на т.г. то вече е с 10 на сто. Причината за растежана заплатите с такива темпове е недостигът на квалифицирана работна ръка на пазара на труда. Как се отрази световната финансовата криза на България? Печалбата на търговските банки за първото полугодие на 2008 г. бележи ръст от 48,5 на сто. Фактите говорят, че финансовата криза, обхванала САЩ и някои западноевропейски държави, засега не се отразява на финансовия сектор у нас.
dir.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *