Цифровите технологии ще ускорят развитието на незабавните плащания

Цифровите технологии променят дейността по предоставянето на финансови услуги, а начело на тази тенденция стои секторът на плащанията. Скоростта на развитие на иновациите и мащабът на технологичните промени в него изискват конкретни и целенасочени действия. Това заявява подуправителят на Българската народна банка, ръководител на управление „Банково“ Нина Стоянова в първия за годината бюлетин на Асоциацията на банките в България.

Предстоящите стратегически проекти и насоки на развитие на европейската платежната инфраструктура в краткосрочен план, представени в пакета за цифрови финанси на Европейската комисия през септември 2020 г., са свързани с развитието на незабавните плащания, цифровизацията на финансовите услуги и подкрепата на сигурни, рентабилни и оперативно съвместими платежни решения в рамките на единния пазар, разясни Стоянова.

Преглед на Втората директива за платежни услуги

През 2021 г. ще бъде извършен преглед на Втората директива за платежните услуги (ДПУ2), приета през 2015 г. и въведена в националното законодателство в началото на 2018 г. с новия Закон за платежните услуги и платежните системи.

Общи тенденции в цифровизацията на плащанията

Промените в законодателството са важна предпоставка за бързото навлизане на иновациите на пазара, но не по-малък принос в тази насока имат дейностите по стандартизация, произхождащи от самата индустрия, разясни Нина Стоянова. По думите й част от основните развития, тенденции и технологии при плащанията, както и необходимите регулаторни действия, ще включват:

  • Стандартизиране и постигане на оперативна съвместимост между приложенията, използвани от крайните потребители за извършване на плащания, включително стандартизиране на използваните в Европа QR кодове;
  • Разширяване на достъпа до необходимата техническа инфраструктура за извършване на плащания;
  • Насърчаване използването на електронна самоличност и решения, основани на удостоверителните услуги, подобряване на електронната идентификация и удостоверителните услуги, с цел изпълнението на изискванията за задълбочено установяване на идентичността на клиента и други нормативни изисквания.

Предстоящи развития в областта на незабавните плащания

Незабавните кредитни преводи са основата, върху която се очаква да се изградят паневропейски решения за плащане, разясни подуправителят на БНБ.

В комбинация с развитието на мобилните технологии, незабавните плащания имат потенциала да доведат до създаване на достъпни, удобни и сигурни решения за плащане както във физическите магазини, така и в интернет среда, като средствата ще са достъпни за получателя в рамките на секунди. Амбицията е цялостното въвеждане на незабавните плащания в Европейския съюз да бъде завършено до края на 2021 г.

По-нататъшни стъпки за цифровизиране на финансовите услуги в ЕС

По-нататъшното развитие на цифровизацията и дигитализацията ще продължи да бъде сред основните приоритети, като с цел ускоряване на тези процеси и извличане на пълния им потенциал на европейско ниво се очаква да бъдат предприети следните мерки, посочи Нина Стоянова:

  • Премахване на раздробеността на цифровия единен пазар;
  • Адаптиране на нормативната уредба на ЕС за улесняване на цифровите иновации;
  • Насърчаване на иновациите, основани на данните в областта на финансите чрез създаване на общо пространство за финансови данни;
  • Посрещане на предизвикателствата и рисковете, свързани с внедряването на цифровите технологии.

Законодателни предложения

Като част от Пакета за цифровите финанси, Европейската комисия публикува предложения за разработване на три регламента. Това са: Регламент относно оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор; Регламент за пазарите на криптоактиви; и Регламент за пилотна уредба на пазарните инфраструктури въз основа на технологията на разпределения регистър (DLT).

 

Financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *