Чиновници по храненето се учат с европейски пари

По този повод днес (27 март 2012 г.) се проведе откриваща конференция по проекта, носещ име „Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси на новосъздадената БАБХ“. Той е осъществен с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).
За изминалата 2011 г. още две държавни администрации са подписали договори по приоритетна ос „Добро управление“, подприоритет „Ефективна структура на държавната администрация“.
В рамките на конференцията изпълнителният директор на БАБХ д-р Йордан Дойнов и екипът на проекта запознаха присъстващите с основните цели на проекта. Сред участниците бяха представителите на всички Областни дирекции по безопасност на храните (ОДБХ).
Приоритет на програмата е осигуряването на единна организация за контрол, която да гарантира безопасността на храните. Освен това се цели повишаване ефективността на работните процеси в структурите на БАБХ, както и усъвършенстване на инспекционните дейности.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *