Чуждите инвестиции в България се свиха с над 30%

Потокът на влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от януари до септември е положителен в размер на 729,5 млн. евро, като намалява с 30,9% на годишна база, показват предварителните данни на Българската народна банка. За сравнение, за първите девет месеца на миналата година чуждестранните вложения бяха 1,056 млрд. евро.

Чуждите инвестиции в България се свиха с над 30% за девет месеца

Снимка: Bloomberg

Само през септември потокът от ПЧИ е положителен и възлиза на 268,9 млн. евро при положителен поток от 53,3 млн. евро за септември 2019 г., информира investor.bg.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 935,7 млн. евро за периода от януари до септември. През първите девет месеца на миналата година той беше отрицателен в размер на 479,5 млн. евро.

В централната банка изчисляват, че нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 1,6 млн. евро, като през периода от януари до септември 2019 г. пак беше положителен и достигна 3,8 млн. евро.

Чуждите инвестиции в България - малко са, но продължават да се сриват
 По предварителни данни на статистиката, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 439,7 млн. евро, при положителна стойност от 535,9 млн. евро за януари – септември 2019 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и е на стойност 1,225 млрд. евро, при положителна стойност от 999,9 млн. евро за януари – септември 2019 г.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за първите девет месеца на тази година са от Нидерландия (418,7 млн. евро), Австрия (235,4 млн. евро), Германия (122,3 млн. евро) и Русия (103,5 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина от януари до септември възлиза на 105,1 млн. евро, при 352,6 млн. евро за същия период на миналата година.

В БНБ изчисляват, че през септември нетният поток достига 18,6 млн. евро, при 74,1 млн. евро преди година.

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *