Чуждите инвестиции още повече пресъхнаха

Основен фактор за увеличението на салдото по текущата сметка е по-ниският дефицит по търговския баланс (със 140.6 млн. евро).
За януари – май 2011 г. текущата сметка е положителна i  412.4 млн. евро  при дефицит от 832 млн. евро за същия период на 2010 г. Основен фактор за увеличението на салдото по текущата сметка е по-ниският търговски дефицит (с 880.5 млн. евро).
Износът е нараснал с 47%.
Поради нетните плащания по вътрешнофирмени кредити преките чуждестранни инвестиции в страната намаляват с 26.9 млн. евро за периода. Те са се увеличили с 384 млн. евро за януари – май 2010 г. Само за а май 2011 г. преките инвестиции в страната се увеличават с 33.3 млн. евро при увеличение от 5.1 млн. евро през май 2010 г.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *