Ще се превърне ли биткойн в злато ?

За да изпълняват ролята на пари и да бъде приет като валута,
Биткойните трябва да притежават основните три функции на
парите:
1. Средство за размяна
Когато дадена стока се търси най-много заради възможността да бъде
използвана за търговска размяна с други продукти, тогава тя притежава
свойството на  средство за размяна. То дава възможност да се избегне
неефективността на  бартерната размяна. Тази стока се превръща във
всеобщ еквивалент т.е. в пари. Такава роля в икономическата история
на човечеството придобива ЗЛАТОТО!
Фактът, че златото и среброто, по природа, не са пари, но парите, по
природа, са злато и сребро, проличава от съвпадението на техните
природни свойства с функциите на парите.
2. Разчетна единица
Когато стойността на дадена стока често се използва за измерване или
сравнение на ценността на други стоки или нейната стойност се
използва за деноминиране на дългове, тогава тя функционира като
разчетна единица. Парите улесняват икономическите решения чрез
измерване на всичко в паричната единица и оттук превръщане на
всичко в цени, приходи, разходи и доход. Като разчетно средство парите
играят решаваща роля в децентрализираната икономика. Те са удобно
средство за измерване на икономическите явления и така са аналог на
мерните единици в други области на науката и познанието.
3. Запас от стойност
Функцията средство за натрупване (запас от стойност) позволява да се
раздели моментът на получаване на дохода от момента на неговото
използване и той да се натрупа. Тази функция позволява да се отложи
потреблението и да се съхрани стойност за бъдеща размяна, т.е. да се
спестява.
Биткойн не е обезпечен с т.н. златен стандарт или с някой друг ценен
метал, но в крайна сметка и доларът не е, въпреки, че играе роля на
световна резервна валута. В същото време за да бъде Биткойн приет

като валута, трябва да служи като средство за размяна, запас от
стойност и разчетна единица.
Биткойн е вече приет от редица страни и бизнеси, като метод за
разплащане, и е често сравняван със златото, следователно
криптовалутата покрива в някаква степен 2/3 от условията.
С увеличението на популярността и интереса към криптовалутата, в
бъдеще можем да бъдем свидетели на използването на Биткойн и като
мерна единица за различни стоки и услуги.
Преди година швейцарският кантон Цуг стана първото място в света,
което официално въведе биткойна като платежно средство в общината.
В действителност в ежедневието няма засилен интерес, едва 50 човека са
платили задълженията си към общината и кантона с биткойни.
Но има редица търговци – на вино, на хранителни стоки, зъболекари и
имотна агенция, които приемат биткойни. Според общинаря Мюлер
това е практично, но по-важна е динамиката на всичко случващо се.
От друга страна едно голямо количество биткойни стоят в профилите на
техните собственици и не се въртят в обръщение. Това означава, че тези
биткойни играят роля на съкровище т.е. на ЗАПАС ОТ СТОЙНОСТ.
Вероятно те изчакват да дойде златното време, когато един биткойн ще
струва 500000$.
Стойността на пазара на криптовалути надвишава рекордните 200 млрд.
долара. Биткойнът влезе в клуба "100 млрд. долара" 4 пъти по-бързо от
Apple.
Освен това това, Биткойн отговаря на почти всички характеристики,
които определят парите:
Приемливост – Биткойн все повече е приеман като метод за разплащане
от хора и компании. Популярността му доведе до това, че
криптовалутата бе приета като законно разплащателно средство в
Япония, а държави като Австралия и Индия могат скоро да я последват.
Рядкост – Биткойн е сравнително рядък – има лимит от 21 милиона, за
да не губи от стойността си.
Еднаквост – всички Биткойни са еднакви и равни един на друг. Никой
не може да различи един Биткойн от друг.

3
Разпознаваемост – Всеки може лесно да различи Биткойн от други
криптовалути.
Делимост – Всеки Биткойн може да бъде разделен на по-малки части –
сатоши. 100,000,000 сатоши = 1 Биткойн
Преносимост – Хората могат да носят парите със себе си и лесно да ги
разменят с други хора.
Издръжливост – След като един Биткойн бъде пуснат в обращение, той
ще съществува за неопределен период от време в системата и няма как
да изчезне в даден момент.
Сигурност – Биткойн мрежата е създадена по такъв начин, че
транзакциите да бъдат защитени от кражба, фалшификация и промени в
информацията им.

Основната разликата с „обикновените пари“ идва от това, че
горепосочените характеристики са подкрепени от математически
издържани методи, алгоритми и протоколи.

 

 

 

Петър КЪРТЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *