Евроинс Иншурънс Груп с ръст на премийния приход

Застрахователният холдинг Евроинс Иншурънс Груп регистрира 29,3% ръст на премийния си приход през декември 2016 година до 31,4 милиона евро, спрямо 24,3 милиона евро за съпоставимия месец на 2015 година, съобщава компанията чрез БФБ-София. 

За 2016 година Евроинс Иншурънс Груп отчита 16,1% ръст на премийния приход, който е в размер на 268 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 230,9 милиона евро, реализирани през 2015 година.

Евроинс България отчита спад на премийния си приход през 2016 година с 1,6%, което е в резултат на осчетоводените през м. май 2015 г. 11,6 милиона евро от активно презастраховане. Ако елиминираме описания еднократен ефект от презастраховането, то директният бизнес на Евроинс България нараства с 22,8% през 2016 г.

Евроинс Румъния регистрира 21,8% ръст на премиите през 2016 година. Понастоящем, компанията акцентира върху качеството и диверсификацията на застрахователното си портфолио чрез детайлна сегментация на пазара, което значително намалява нивата на поетия риск. През годината целта на мениджмънта беше запазване на пазарните позиции и значително подобряване на финансовия резултат.

За периода август-декември Евроинс Украйна отчита брутен премиен приход в размер на 3,2 милиона евро, акумулиран основно от застраховка Имущество. Евроинс (ХДИ) Украйна е част от групата на Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ), след като на 12 август германската TALANX Intertnational прехвърли 99% от акциите на украинското дружество на българската компания, иформира infostock.bg. Считано от 30 септември 2016 година, фирменото наименование на компанията е променено на Евроинс Украйна.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 65,2% ръст в продажбите с 451 автомобила през декември 2016 година спрямо реализираните 273 броя през месец декември 2015 година. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia) с реализираните 220 продажби, следва Стар Моторс (Mazda) със 74 продажби, Н Ауто София (Nissan) със 61 продажби, Булвария (Opel, Chevrolet) – 48 бр. и Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) с 48 продадени автомобила.

През 2016 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 8,8% ръст с реализираните 3938 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 3621 броя за 2015 година.

Акциите на Еврохолд са сред активно търгуваните на БФБ-София, като  на борсовата сесия от днес, 17 януари към 10:23 ч., бяха прехвърлени 2 000 лота за 1 201 лева, информира . Книжата на Еврохолд се търгуват по 0.601 лева за брой. От началото на годината пазарната капитализация на дружеството е намаляла с 7.96% до 76 534 345 лева.

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *