10 млрд. лева се въртят на борсата

44% доходност носят инвестициите в пазара на акции

Пазарната цена на всички търгувани на фондовата борса дружества е 9,914 млрд. лв. в края на юни, съобщиха от Комисията за финансов надзор. За година пазарната капитализация на БФБ-София е нараснала със 17,01%. Борсовият индекс SOFIX се е покачил с 21,19% за последните 12 месеца, достигайки 888,25 пункта, сочат данните на КФН. Широкият индекс BG-40 реализира ръст за година от 44,34%. Ако някой инвеститор е купил от всичките 40 акции в индекса за година би могъл да получи доходност от 44,34%. Това доказва, че капиталовият пазар се развива значително по-бързо от останалите сектори на икономиката.

Чуждестранни инвеститори държат 25,65% от пазарната капитализация на БФБ-София. Интересът от чужбина е предимно към отраслите „Транспорт, складиране и съобщения“, „Производство на химични вещества“ и „Финансово посредничество“.

Силна конкуренция има между инвестиционните посредници. Три посредника правят 54,63% от оборота на борсата, сочат данните на КФН.

Първото полугодие е изключително много успешно за колективните инвестиционни схеми. Броят на договорните фондове е нараснал до 25 и заедно с инвестиционните дружества колективните инвестиционни схеми са 36. Те позволяват хора и фирми без професионални умения да инвестират на борсата. Акумулираните от тези компании пари са 163 млн. лв., което е 127,70% ръст за година. Близо три пъти расте и броят на акционерните дружества със специална инвестиционна цел, като към края на юни са 26. Набраните в тях пари са 318 млн лв., което е ръст от 338,34% за година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *