137€ млрд. несъбрани приходи от ДДС в ЕС

Според проучване на Европейската комисия, през 2017 г. държавите от ЕС не са събрали 137 млрд. евро приходи от данъка върху добавената стойност (ДДС). В сравнение с предишни години тази разлика — между дължимия и реално събрания ДДС — е по-малка, но все още е значителна.

Резултат с изображение за ЕС ЕВРО

Тази значителна разлика между дължимия и събрания ДДС отново изтъква нуждата от предложената през 2017 г. от Комисията задълбочена реформа на нормите на ЕС относно ДДС, както и от засилване на сътрудничеството между държавите членки в борбата срещу измамите с ДДС и за практическото прилагане на нормите в полза на законово изрядния бизнес. С разликата между дължимия и събрания ДДС се измерва ефективността на мерките във всяка държава членка за прилагане и спазване на нормите относно ДДС, като по този начин се прави оценка на пропуснатите приходи поради данъчни измами, избягване на данъци, несъстоятелност, финансова неплатежоспособност и погрешно определяне на размера на дължимия данък.

По този повод комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московисизаяви: „Благоприятният икономически климат и някои въведени от ЕС краткосрочни политически решения спомогнаха за намаляването през 2017 г. на разликата между дължимия и събрания ДДС. За да постигнем по-осезаеми резултати обаче е необходима задълбочена реформа на системата на ДДС, която да я укрепи още повече срещу измамите. В тази връзка поддържаме предложенията си за въвеждане на окончателна и благоприятна за деловите среди система на ДДС. Държавите членки не могат да бездействат, докато губят милиарди поради незаконни верижни измами с ДДС и несъгласуваност в системата.“

Най-голямата разлика между дължимия и събрания ДДС бе отчетена в Румъния — 36 % несъбрани приходи от ДДС за 2017 г., следвана от Гърция (34 %) и Литва (25 %). Най-малка бе разликата в Швеция, Люксембург и Кипър, където несъбраните приходи от ДДС бяха средно само 1 %. В абсолютно изражение най-голямата разлика между дължимия и събрания ДДС бе отчетена в Италия: 33,5 млрд. евро.

Показателите при отделните държави членки все още се различават съществено. Несъбраните приходи от ДДС намаляха в 25 държави членки и се увеличиха в три. Резултатите при Малта (-7 процентни пункта), Полша (-6 процентни пункта) и Кипър (-4 процентни пункта) бяха много добри и свидетелстват за значителен спад на загубата на ДДС. Резултатите при седем държави членки — Словения, Италия, Люксембург, Словакия, Португалия, Чехия и Франция също бяха окуражаващи: разликата между дължимия и събрания ДДС намаля с над 2 процентни пункта. Тази разлика силно нарасна в Гърция (2,6 %) и Латвия (1,9 %), и малко — в Германия (0,2 %), информира economynews.bg.

В номинално изражение разликата между дължимия и събрания ДДС намаля през 2017 г. с 8 млрд. евро, достигайки 137,5 млрд. евро, като това намаление е сходно на отчетеното през 2016 г. — 7,8 млрд. евро. През 2017 г. разликата между дължимия и събрания ДДС бе 11,2 % от общите приходи от ДДС в ЕС, в сравнение с 12,2 % през предходната година. Тази тенденция се наблюдава вече пета поредна година.

В публикувания днес доклад разликата между дължимия и събрания ДДС е изложена главно за 2017 г., тъй като това е последният период, за който има изчерпателни данни от националните сметки и данни за собствените ресурси. В тазгодишното проучване се въвежда нов елемент: прогнозно изследване за получаване на т.нар. „бърза прогноза“ за годината преди годината на публикуване, в случая за 2018 г. Според тази бърза прогноза разликата между дължимия и събрания ДДС ще продължи да намалява и през 2018 г. ще е спаднала под 130 млрд. евро или 10 % от съвкупния дължим ДДС.

Контекст

Проучването за разликата между дължимия и събрания ДДС е финансирано от бюджета на ЕС, а констатациите в него са от значение както за ЕС, така и за държавите членки, защото ДДС е важен източник на приходи за бюджета на ЕС и за националните бюджети. При проучването е приложена „низходяща методика“: разликата между дължимия и събрания ДДС се определя въз основа на данни от националните сметки. С времето използваната методика бе подобрена и прецизирана, като понастоящем позволява оптимална сравнимост на резултатите и точност на данните при изготвянето на прогнозите.

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *