2,2% инфлация и 4% икономически растеж очаква Министерството на финансите за 2021-ва

В края на годината инфлацията ще достигне 3,8%. Това е записано в есенната

макроикономическа прогноза, изготвена от Министерството на финансите.

Министерството на финансите публикува разширен списък на фирми, които потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от САЩ - Труд

Средногодишната инфлация през 2021 г. ще бъде 2,2 на сто, след което ще се ускори до 2,6% през 2022 г., предаде БНР, информира expert.bg.

През 2021 г. реалният растеж на БВП се прогнозира да достигне 4%, а през 2022 г. – 4.9%.

Ускорението на икономическия растеж за следващата година ще се дължи на инвестициите.

Публичните инвестиции ще бъдат подкрепени от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), а частните – от подобрението на икономическата среда и повишеното търсене. Потреблението на домакинствата ще има по-умерен темп на растеж през 2022г., поради високата база от 2021г. и лекото забавяне в нарастването на доходите.

Средногодишният брой на заетите през 2021 г. ще остане почти на нивото от предходната година –увеличение с 0.1%, докато през периода 2022–2024 г. се предвижда ускорен растеж на този показател, повлиян от преустановяването на негативното влияние на Covid-19 върху икономиката и ефектите от НПВУ върху заетостта и безработицата в страната.

Оценките за нарастването на доходите от труд в средносрочен хоризонт са ревизирани във възходяща посока.

Повишението на компенсацията на един нает се прогнозира да достигне 8.8% през 2021 г. и 7.8% през 2022 г.

И Министерството на финансите публикува списъка с данните по OFAC - News.bg

Очакванията в есенната прогноза са за по-силно поскъпване на петрола и неенергийните суровини през 2021 г. в сравнение с допусканията през пролетта.

Нарастването на общото равнище на потребителските цени ще продължи да се ускорява и в края на 2021 г. инфлацията ще достигне 3.8%, а средногодишната инфлация 2.2%. За следващата година се прогнозира ускорение на средногодишната инфлация до 2.6%, докато тази в края на годината да се забави до 2%.

През следващата година рискът за по-нататъшно повишение на международните цени на суровините и стоките се засилва все повече поради прекъснатите вериги за доставка. С това допускане е разработен алтернативен сценарий, като е оценено отражението върху основни макроикономически показатели.

Риск пред прогнозата в периода 2022–2024 г. е реализирането на инвестициите по линия на проектите в НПВУ и на проектите финансирани от европейските фондове.

Риск пред прогнозата от технически характер, е предстоящата ревизия на историческите данни по националните сметки план, която Националният статистически институт ще направи към края на октомври и която може да наложи промяна на прогнозираната номинална стойност и динамиката на БВП и на неговите компоненти.

 

 

 

 

 

financebg.com

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *