22.4% от българите под линията на бедността през 2010 г.

През 2010 г. най-голямо увеличение на риска от бедност спрямо предходната година се наблюдава сред икономически неактивните лица – с 3.5 процентни пункта и сред безработните – с 3.1 процентни пункта.
Делът на бедните сред заетите лица се задържа на ниво 7.7%, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е приблизително пет пъти по-висок от работещите на пълно работно време. Рискът от бедност сред работещите жени е по-нисък от този при мъжете.
Образователното равнище, което до голяма степен определя достъпа до по-добре платена работа, пряко корелира с бедността на заетите. Повече от половината от работещите с начално и незавършено начално образование са бедни, а сред работещите с основно образование делът на бедните е 27.8%.
Разликата между дела на работещите бедни с висше и работещите бедни с начално или незавършено начално образование е значителна – повече от 45 пъти (1.2 срещу 56.9%).
Бедността е концентрирана сред домакинства с едно лице на възраст над 65 години, самотните родители с деца, както и домакинства с три и повече деца.
По предварителни данни на НСИ през 2010 г. 43.6% от населението живее в материални лишения. За сравнение, през 2009 г. този дял е бил 35.0%.
Данните показват, че най-голям брой домакинства изпитват ограничения по отношение на почивката извън дома (73.3% не могат да си позволят) и възможностите да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (65.3%).
Успоредно с това 4.2% от българите не могат да си позволят телефон, вкл. мобилен, 1.7% – цветен телевизор, 10.6% – автоматична пералня, а всеки втори не може да си позволи потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден.
Близо половината от лицата (46.2%) се ограничават при отоплението на жилището си.
През 2010 г. 10.1% от хората на възраст между 18 и 59 години са живели в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.
 

finansi

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *