607 300 пенсионери няма да получат увеличение на пессиите си

От първи април 2009 г. ще се извърши преизчисление на всички пенсии за трудова дейност на база превърнат трудов стаж като се увеличава тежестта на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула от 1 на сто на 1,1 на сто. От същата дата максималният размер на получаваните една или повече пенсии ще стане 700 лв. месечно. Общият брой на изплащаните пенсии за месец март 2009 г. е 2 666 741. На преизчисление от 1 април подлежат 2 165 591 пенсии за трудова дейност, в това число 1 671 109 лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, 357 307 лични пенсии за инвалидност и 137 175 наследствени пенсии за трудова дейност. Пенсиите, несвързани с трудова дейност, изплащани от републиканския бюджет (общо 501 150), не подлежат на преизчисление от 1 април 2009 г., тъй като не са изчислени от осигурителен стаж.
Около 1 558 300 пенсии за трудова дейност ще получат увеличение след преизчислението, което за някои ще бъде с 10 на сто, а за други по-малко. Увеличение от 10 на сто ще получат 1 258 300 пенсии. Частично увеличение с процент по-малък от 10 на сто ще получат част от пенсиите, които към 31 март са на минимален размер (около 300 000). Останалите 507 300 пенсии с минимални размери няма да получат увеличение, тъй като и след преизчислението действителният им размер е под минималния. Няма да получат увеличение и някои пенсии (около 100 000), които през 2000 г. останаха на запазен размер, който и сега е по-голям от размера при преизчислението.
За част от пенсионерите, които в момента получават пенсия на максимален размер от 490 лв. (около 76 000), действителното увеличение през април ще достигне до 42 на сто заради повишението на максималния размер. Около 20 000 пенсионери ще останат ограничени на новия максимален размер от 700 лв.

insurance.bg
финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *