6,5 млрд. лв. управляват застрахователните ни компании

Средствата, управлявани от застрахователните компании в България, се увеличават с 10,5% в края на третото тримесечие в сравнение с края на септември миналата година и възлизат на 6,508 млрд. лв.

Те обаче са по-малко с 1,4% спрямо края на второто тримесечие на тази година, когато бяха 6,604 млрд. лева, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, за година нарастват с 14,6% и в края на септември достигат 1,829 млрд. лв.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г., когато бяха 1,748 млрд. лв., статистиката отбелязва увеличение на активите с 4,7%.

Техният относителен дял в общия размер на активите към края на септември 2016 г. е 28,1% спрямо 27,1% към края на третото тримесечие на 2015 г. и 26,5% в края на юни 2016 г.

Средствата, управлявани от компаниите, които правят общо застраховане, се увеличават с 9% – от 4,294 млрд. лв. към края на септември миналата година до 4,679 млрд. лв. година по-късно. Тези пари обаче намаляват с 3,6% спрямо края на юни, когато бяха 4,856 млрд. лева.

Към края на третото тримесечие относителният дял на активите на застрахователните дружества, специализирани в общо застраховане, е 71,9% в общия размер на активите на всички застрахователни дружества, докато в края на третото тримесечие на миналата година техният дял е бил 72,9%.

В сравнение с края на юни тази година намалението на дела им е с 1,6 процентни пункта

В инструментите, включени в активите на застрахователните компании, към края на септември 2016 г. преобладават ценните книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 16% до 3,382 млрд. лева, информира investor.bg.

За една година депозитите нарастват с 1,3%, като в края на третото тримесечие на тази година тяхната стойност е 757 млн. лв.

Статистиката на БНБ отчита увеличение с 97,7 млн. лв. (14,4%) на акциите и другите форми на собственост, като в края на септември те достигат 775,5 млн. лв.

Средствата във вземания от застрахователни операции нарастват със 7,4 млн. лв. (1,2%) до 644,5 млн. лева.

В края на третото тримесечие на 2016 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 52% при 49,5% към края на същото тримесечие на миналата година, на депозитите – 11,6% при 12,7% към края на септември 2015 г., на акциите и другите форми на собственост – 11,9% при 11,5% към края на септември 2015 г. и на вземанията от застрахователни операции – 9,9% при 10,8% към края на третото тримесечие на 2015г.

Във валутната структура на активите на застрахователните дружества основен дял заемат средствата в левове, които са 40,2% от общия размер в края на септември 2016 г., докато година по-рано са били 43%.

Активите в евро са 31,8% и бележат увеличение от 3 пр. пунка от края на септември миналата година.

Към края на третото тримесечие активите в щатски долари са 3,5% при 3,9% година по-рано, а в други валути – 24,4% при 24,3% към края на септември 2015 г.

По отношение на географската структура на активите на застрахователните дружества, на годишна база към края на септември 2016 г. инвестициите в България се увеличават със 108,1 млн. лв. (3,4%) до 3,326 млрд. лв., докато в края на третото тримесечие на миналата година вложенията са 3,218 млрд. лв.

Техният относителен дял е 51,1% към края на септември 2016 г., при 54,6% към края на същия месец на 2015 година.

В края на третото тримесечие на 2016 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 18,4% до 2,872 млрд. лв. Относителният им дял към края на септември тази година е 44,1% при 41,2% в края на септември миналата година.

Собственият капитал на застрахователните дружества към края на септември 2016 г. е 1,993 млрд. лв., като се увеличава със 7,6% в сравнение с година по-рано, когато беше 1,852 млрд. лева.

Неговият дял в размера на пасивите към края на третото тримесечие на 2016 г. е 30,6% при 31,5% към края на същото тримесечие на 2015 г.

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *