8,2% безработица през февруари

Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда през февруари е 269 642. Той намалява със 107 души спрямо предходния месец, но в сравнение с февруари 2016 г. броят им съществено се свива – с 59 968 лица или 18.2% по-малко.

През февруари 2017 г. административната статистика на Агенцията по заетостта отчита равнище на регистрирана безработица от 8.2%, колкото и през месец януари. На годишна база (в сравнение с февруари миналата година) безработицата се свива значително – с 1.8 процентни пункта.

През февруари работа са започнали общо 16 791 безработни лица, от които 15 531 – на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 1 260 безработни. От тях 758 лица са започнали работа по програми и мерки за заетост от ЗНЗ. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 502 безработни лица.

В бюрата по труда са заявени 15 060 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 11 852, които са 78,7% от всички заявени свободни работни места през месеца. В сравнение с януари броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 16,6% или с 2 528 броя.

Най-голямо търсене на работна сила по сектори на икономиката през месец февруари е регистрирано в преработващата промишленост (4 233 места), следват търговията (2 466), хотелиерството и ресторантьорството (2 119), селското стопанство (1 091), административните и спомагателните дейности (725), транспорта, складирането и пощите (687), строителството (648), образованието (462) и др.

Най-търсените професии в бюрата по труда през февруари са сервитьори, бармани, камериери, аниматори; оператори на машини в преработвателната промишленост; шивачи, кроячи, гладачи; квалифицирани работници в промишлеността (заварчици, шлосери, автомонтьори); общи работници в строителството; продавачи и касиери в търговията; шофьори; монтажници; общи работници в промишлеността. От специалистите с висше образование най-търсени са медиците, следват инженерите, учителите и преподавателите, стопанските специалисти.

 

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *