Безработните дължат 18,40 лв. на месец за здравна вноска

От 1 януари 2017 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение

Още ...

60% срив на преките инвестиции през 2016 г. отчете БНБ

Преките инвестиции в страната за януари – декември 2016 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, възлизат на

Още ...

КФН започва нови проверки на застрахователите и пенсионните фондове

Две седмици след обявяването на резултатите от мащабната независима проверка на активите на застрахователните и пенсионните компании, Комисията за финансов

Още ...