Пенсионерите искат преизчисляване на пенсиите

Единайсет пенсионерски организации поискаха ежегодно осъвременяване на всички пенсии, като се отчита растежа на средния осигурителен доход за предходната година.

Още ...

Близо 130 млн. лв. са прехвърлени от един пенсионен фонд в друг

През първото тримесечие на 2017 г. в пенсионноосигурителните дружества в България са подадени общо 61 488 заявления за промяна на

Още ...