ПРОФ. АСЕН КОНАРЕВ СТАВА “ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” НА УХТ- ПЛОВДИВ

Екипът на финансова медия „Financebg.com и научно списание „Финанси“ поздравяват проф. д.ик.н. Асен Конарев за присъденото почетно звание “Доктор хонорис кауза“ на Университета по хранителни технологии.

Проф. Конарев повече от 30 години е изпълнителен директор и председател на управителния съвет на “Корпорация за технологии и иновации“ АД. През годините участва в неправителствения сектор у нас като член на националните ръководства и съучредител на Сдружение “Регионални научно-техническите съюзи“ в Дома на науката и техниката в Пловдив, Фондация “Международен институт за изследване на кооперациите – Пловдив“ и др. Почетен член е на Федерацията на научно-технически съюзи в България.

Предложението за високото отличие е направно от деканът на Стопански факултет проф. д-р инж. Валентина Алексиева по инициатива на катедра “Икономика, предприемачество и управление“. „Проф. Конарев е отдаден изцяло на просперитета и издигане авторитета на Университета по хранителни технологии – Пловдив“, мотивира предложението тя. Той е изключителен ерудит и авторитет, уважаван професор не само в УХТ, но и в академичните среди в България. Има над 250 научни публикации. Проф. Конарев е главен редактор на списание “Финанси“. Любим преподавател е на поколения студенти, които вдъхновявани от неговата харизма и пример поемат с увереност по пътя на предприемачеството. Част от тях вече заемат водещи позиции във висшия мениджмънт.

През 2002 г. проф. Конарев е награден със златен медал “Проф. Асен Златаров“, през 2005 г. – със златна значка на Федерацията на научно-техническите съюзи.

Пет години по-късно е удостоен с почетния знак на град Пловдив за “Съществен принос в развитието на града, заслуги към неговите граждани и забележителни успехи в развитието на българската наука“.

Много съм доволен, когато академичната общност е отворена към хора със заслуги към УХТ, заяви пред Академичния съвет ректорът проф. Моллов. Според него присъждането на почетното звание на проф. Конарев е напълно заслужено и може би малко позакъсняло.

“Добрият преподавател трябва да е отворен за света и най-вече към бизнеса – това е урокът, който съм научил от него още като студент, каза председателят на Общото събрание доц. Кирил Михалев. – Всички, които сме имали честта да бъдем негови студенти, знаем, че неговият принос за УХТ е безспорен.“

За ръководството и екипа на Пловдив Тех Парк е огромна гордост това отличие на Проф. Конарев, който е и Председател на  СД на дружеството.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *