Протокол от Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД проведено на 30.06.2022г.

Протокол от Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД проведено на 30.06.2022г.

Повече