Покана за свикване на Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК АД 

Покана за свикване на Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК АД на 29.09.2020г. от 11:00

Повече