Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Тех парк Оптела“ АД на 28.04.2017г. от 09:00 часа в гр.Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ 14 и материали по дневния ред.

Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Тех парк Оптела“ АД на 28.04.2017г. от 09:00 часа в

Още ...