Финансов отчет на „Корпорация за технологии и иновации“АД за I- во шестмесечие на 2021 г. – консолидиран

Dekl.upravllqvachti_KTI Dekl.M.Nikolova FO_kfnsolidaciq_KTI_30.06.2021 Forma 3_kons._KTI_30.06.2021_KFN (1) Belegki_KTI_30.06.2021 Megdinen kons doklad_KTI_30.06.2021 Източник: „Корпорация за технологии и иновации“ АД

Повече

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Корпорация за технологии и иновации” АД

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Корпорация за технологии и иновации” АД на 29.06.2021г. от

Повече