Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Корпорация за технологии и иновации” АД

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Корпорация за технологии и иновации” АД на 29.06.2021г. от

Повече