Покана за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите на КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД

Покана за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите на КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД на 15.07.2020г. от 15:00 часа

Повече