EU:Време за съвместни действия

Призовавайки европейските лидери към бързи действия за възстановяване на доверието, Европейската комисията предлага широкомащабна реформа на финансовата система.
Планът призовава към изграждане на надзорна система, обединяваща по-строг контрол на равнище на ЕС и засилена роля на националните надзорни органи. Той е основан на поръчан от европейските лидери доклад на група от банкови експерти, председателствана от Жак дьо Ларозиер, бивш управител на Френската централна банка.
Комисията е съгласна с групата, че е необходимо да бъде създаден паневропейски орган за мониторинг на икономическите рискове. Тя подкрепя също и препоръката за приемане на общи регулаторни стандарти от всички 27 страни членки, като оставя задължението за надзор на отделните банки на националните регулаторни органи.
Планът ще бъде представен пред Европейския съвет на заседанието му в края на март. Европейските лидери се стремят да изградят основа за срещата на групата на 20-те най-развити икономики през април в Лондон. Регулаторната реформа ще бъде част от дневния ред, поради което ЕС се стреми към обедняване на усилията за подобряване на световната финансова система.
Европейският съвет „трябва да изпрати силно послание към гражданите, предприятията и света. Да, има изход от кризата. Да, Европа разполага с единството, увереността и решимостта да спечели битката,“ заяви председателят на Комисията Барозу.
Предложеният на европейските лидери план посочва и други мерки за намаляване на рисковете и връщане на доверието в пазарите, включително засилен контрол на политиките за заплащане на банките.
27- те държави членки отделят около 3,3% от брутния вътрешен продукт на ЕС за програми за поддържане на растежа през тази година. Комисията призовава европейските лидери да определят ясни принципи за бъдещи действия, като подпомагане на свободната търговия, развитието на икономика с ниски емисии на въглерод и бюджетната дисциплина.
Кризата породи притеснения, че някои държави от ЕС прибягват до протекционизъм за укрепване на своите икономики. По време на неофициална среща на 1 март европейските лидери обещаха да избягват действия, които биха могли да нарушат функционирането на единния пазар.
Държавите членки на ЕС трябва също да увеличат усилията си за справяне с безработицата, която за пръв път от 1990 г. насам би могла да достигне до 10% през 2010 г.
Лидерите се призовават да подкрепят предложението на Комисията за ускоряване на финансовата подкрепа за лица, засегнати от кризата, в размер на 1,8 млрд. евро.

insurance.bg
финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *