Конфереция „АRTIFICIAL INTELLIGENCE AND E-LEADERSHIP – 2022“ се проведе в Пловдив.

Пловдив е най-старият постоянно обитаван град в Европа. Такава визитка може да се открие на сайта на пловдивската община. Но независимо, че се рекламира с миналото си, Пловдив демонстрира, и че е няколко крачки напред в бъдещето.

След като в началото на годината Пловдив се похвали, че на негова територия за първи път училище ще подготвя програмисти на изкуствен интелект, в края на октомври в града под тепетата се проведе и четвъртата международна научна конференция „Аrtificial Intelligence аnd E-Leadership – 2022”.

На 27 октомври 2022 г. в „Пловдив Тех Парк“ https://optela.com/ в Ивент център „Махатма Ганди“ се проведе Четвъртата Международна научна конференция  „Изкуствен интелект и Електронно лидерство” – AIEL-2022. Организатори на събитието бяха Институтът по информатика и иновативни технологии https://iiit.bg/, Пловдив Тех Парк АД https://optela.com/ и Сдружение „НТС с ДНТ – Пловдив”.

Форумът събра заедно специалисти, учени, преподаватели и докторанти, както и всички, които желаят да научат повече за развитието на изкуствения интелект и принципите на е-лидерството.

Пленарните доклади бяха изнесени от Професор д-р Кольо Онков от Аграрен университет  Пловдив на тема „Система, основана на знание в растителната защита – онтология, информационно моделиране и анализи, приложения“, Професор  д-р Тарун Кумар Шарма, ръководител на катедра по компютърни науки в Shobhit Universiry Gangoh, New Delhi, Индия изнесе доклад на тема „Етика в изследванията“. Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов от УНСС – София беше  с тема „Научни насоки за изграждане на център за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“.

В програмата на конференцията бяха  включени и представители на българската наука и бизнес с интересни и много актуални теми, свързани с приложението на изкуствения интелект. Сред тематичните направления по време на събитието бяха изкуственият интелект, електронното лидерство, дигитализация, иновативни технологии и големи данни в икономиката, електронно обучение и др.

Сред лекторите бяха участници от Индия и Унгария. Атрактивно беше представянето на директорката на втората по големина частна телевизия в Унгария TV2, Вилма Павлова. От българска страна взеха участие учени от Университетът по Хранителни Технологии – Пловдив, Аграрен университет- Пловдив,  Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Технически Университет – София, Филиал Пловдив, Техничеси университет – Габрово, Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия, Университетът за национално и световно стопанство, Химикотехнологичия и металургичен университет, Инситутът по Информатик и Иновативни технологии – Пловдив и ученици от Професионална гиманзия по информатика и компюърни науки „Академик Благовест Сендов“  и др.

В рамките на 4-тата международна конференция по изкуствен интелект и електронно лидерство (AIEL 2022) се проведе специализиран научен семинар (Workshop), организиран от Пловдивския университет „П. Хилендарски“. Семинарът представи резултати на Проект № BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ (ДИГД)., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Партньори по проект ДИГД са УНСС (координатор), Икономически университет – Варна, Пловдивски университет „П. Хилендарски“, Русенски университет „А. Кънчев“, Технически университет – Габрово и Института по информационни и комуникационни технологии – БАН.

По традиция участниците получиха сертификати в края на форума, а докладите ще бъдат публикувани в списанието на Институтът по информатика и иновативни технологии https://iiit.bg/  JOURNAL OF INFORMATICS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES (JIIT) https://journal.iiit.bg/ .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *